نویسنده = رئوف سید شریفی
تاثیر کودهای زیستی و پوترسین بر عملکرد، رنگدانه‌های فتوسنتزی و برخی صفات فیزیولوژیک تریتیکاله تحت شرایط محدودیت آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

حامد نریمانی؛ رئوف سید شریفی؛ محمد صدقی


تاثیر یونیکونازول و کودهای بیولوژیک بر عملکرد، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و برخی صفات فیزیولوژیک گندم تحت شرایط شوری خاک

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 112-124

فاطمه اقایی؛ رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی


کاهش اثرات تنش شوری در تریتیکاله (× Triticosecale) با کاربرد کودهای زیستی و روی

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 801-821

یونس خیری زاده آروق؛ رئوف سید شریفی؛ راضیه خلیل زاده


تاثیر کود های بیولوژیک بر شاخص های رشدی و سهم فرایند انتقال مجدد ماده خشک در عملکرد دانه گندم

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 326-343

رئوف سید شریفی؛ محمد صادق حیدری سیاه خلکی