نویسنده = محمد مهرنیا
شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی زوفایی (Thymbra spicata L.) در استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1400

محمد مهرنیا؛ زهرا حسینی


بررسی فلور سراب کهمان، استان لرستان

دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 356-368

محمد مهرنیا