نویسنده = حسن ساری خانی
بررسی ریزازدیادی تعدادی از پایه‌های هسته‌داران (Prunus spp.) تحت تأثیر محیط کشت، تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و نانولوله‌های کربنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

حسن ساریخانی خرمی؛ حسن ساری خانی؛ عبدالکریم چهرگانی راد


تنوع در ویژگی‌های فیتوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، و ترکیب دانه روغنی سه واریته پریلا (Perilla frutescens (L.) Britt.) در مراحل مختلف فنولوژیکی

دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 62-76

10.22034/jpr.2022.2186

زهرا صارم؛ حسن ساری خانی؛ بهلول عباس زاده؛ محمد حسین میرجلیلی


بررسی تاثیر ملاتونین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه توت‌‌فرنگی (Fragaria×ananassa) رقم پاروس تحت تنش یخ‌زدگی

دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 405-415

10.22034/jpr.2023.2176

ساناز یوسفی؛ منصور غلامی؛ حسن ساری خانی


اثر محلول‌پاشی قبل از برداشت ملاتونین بر رسیدن و ویژگی‌های کیفی پس از برداشت میوه توت‌فرنگی (Fragaria × anannasa cv. Queen Elisa)

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 766-779

سیروان منصوری؛ حسن ساری خانی؛ محمد سیاری؛ مرتضی سلیمانی اقدم؛ محمدعلی عسکری سرچشمه


بررسی الگوی رشد حبه و تغییر برخی ترکیبات فنولی در انگور رقم شاهانی

دوره 32، شماره 3، مهر 1398، صفحه 733-746

مهدی میهن؛ حسن ساری خانی؛ منصور غلامی