نویسنده = مهرشاد زین العابدینی
بررسی سازگاری گرده‌افشانی با استفاده از روش‌های بیولوژیکی و مولکولی در برخی از ژنوتیپ‌های برتر آلبالو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

صمد علیون نظری؛ جعفر حاجی لو؛ مهرشاد زین العابدینی