نویسنده = وحید اعتماد
بررسی میزان تولید بذر و زادآوری گونه راش در جنگل‌های شمال ایران

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 232-244

بیژن فرجی؛ محسن جوانمیری پور؛ وحید اعتماد


بررسی برخی ویژگیهای ساختاری تیپ‌های جنگلی موجود در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی جنگل پلنگ‌دره شهرستان سوادکوه)

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-12

محسن جوانمیری پور؛ وحید اعتماد؛ حمید صوفی مریو


مقایسه میزان ترسیب گرد و غبار در برگ چهار گونه درختی در دو دامنه پارک جنگلی چیتگر

دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 384-393

مهناز خزایی؛ وحید اعتماد؛ انوشیروان شیروانی؛ محسن جوانمیری پور