نویسنده = بهزاد کاویانی
‌‌تأثیر محلول‌پاشی برگی با اسید هیومیک و بستر کاشت بدون خاک روی رشد و گلدهی توت-فرنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

بهزاد کاویانی؛ فریبرز کریمی؛ داود هاشم آبادی؛ محمد رضا صفری مطلق؛ محمدحسین انصاری؛ فیروزه پورزرنگار


تأثیر گونه های قارچ مایکوریزای آربوسکولار بر برخی صفات رشدی، بیوشیمیایی و جذب عناصر در ریشه زایی قلمه ارقام زیتون

دوره 34، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 341-355

محمد رضا صفری مطلق؛ بهزاد کاویانی؛ محمدحسین انصاری


ریزازدیادی شمشاد خزری (Buxus hyrcana Pojark.)، یک گونه زینتی در حال انقراض

دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 427-442

بهزاد کاویانی؛ ناصر نگهدار


ریزازدیادی درون‌شیشه‌ای گونه‌ای از ارکید در حال انقراض (Orchis catasetum) توسط پروتوکورم: اثر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و نانوکلات آهن

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 132-142

بهزاد کاویانی؛ ناصر نگهدار؛ احمد باکر؛ نینا مسافر


اثر غلظت‌های مختلف نفتالن‌استیک‌اسید و کینتین بر روی ریزازدیادی گیاه زینتی لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum)

دوره 28، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 1088-1096

بهزاد کاویانی؛ سارا غفاری ایسی زاد


بررسی ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تشریحی سیکاس (Cycas revoluta Thunb.) برای شناسایی پایه‌ی نر و ماده قبل از بلوغ

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 374-389

بهزاد کاویانی؛ حبیب مهتابی؛ شهریار سعیدی مهرورز