مقاله پژوهشی اکولوژی
1. بررسی بوم شناسی فردی گیاه Tanacetum joharchii ، گیاه بومی ایران

حمید اجتهادی؛ پروانه ابریشم چی؛ مرضیه بهادران؛ فریبا نوعدوست

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 462-474

چکیده
  مطالعه‌ی بوم‌شناسی فردی گونه‌های گیاهی، به‌منظور آگاهی از شرایط بوم‌شناختی و ایجاد شرایط مطلوب برای حفاظت آن‌ها صورت می‌گیرد. در این تحقیق، بوم‌شناسی فردی گیاه Tanacetum joharchii (از تیره‌ی کاسنی) مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات رویشگاهی گیاه، ویژگی‌های خاک، فنولوژی، شکل زیستی، وضعیت حفاظتی، گونه‌های همراه و مطالعات گرده‌شناسی و تشریحی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
2. بررسی ویژگی‌های فیزیکی و فیزیولوژیکی بذر گونه توسکا ییلاقی در شرایط متفاوت اکولوژیکی (مطالعه موردی: طرح جنگلداری گلبند نوشهرـمازندران)

علیرضا اسلامی؛ بهرام ناصری؛ جعفر خزایی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 475-483

چکیده
  به منظور بررسی روند تغییرات مرفولوژیکی (طول و عرض)، فیزیکی (رطوبت و وزن هزار دانه) و فیزیولوژیکی (جوانه زنی) بذر و میوه گونه توسکا از 6 ارتفاع مختلف (50، 400، 800، 1200، 1400 و 1600 متر از سطح دریا) در محدوده طرح جنگل داری گلبند (آبخیز 45)، حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که کلیه ویژگی‌های مورد بررسی در سطوح ارتفاعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تکوین
3. بررسی مراحل تکوین مریستم زایشی ، گل و گامتوفیت نر درگیاه پیچک صحرایی Convolvolus arvensis L.

سایه جعفری

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 484-493

چکیده
  گیاه پیچک صحرایی با نام علمیConvolvolus arvensis L. گیاهی چند ساله ازتیرهConvolvulaceae است . مراحل تکوین مریستم زایشی ، دانه گرده و میکروسپورانژ (مرحله اولیه تکوین دانه گرده) با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرارگرفت. غنچه ها و گل ها ی جوان در مراحل مختلف تکوین از جمع آوری، در فیکساتور FAA 70 تثبیت و پس از آبگیری وقالبگیری در پارافین ، با میکروتوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
4. بررسی جذب، انباشتگی و مقاومت به آنتیموان در گیاه Tanacetum polycephalum

ناصر جمالی حاجیانی؛ سیدمجید قادریان؛ ناصر کریمی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 494-505

چکیده
  آنتیموان از عناصر غیرضروری برای جانداران می‌باشد که دارای اثرات سمی متفاوتی در گیاهان است. با این حال برخی گیاهان می‌توانند با غلبه بر اثرات سمی آنتیموان، آن را جذب و در بافت‌های خود انباشته کنند. یکی از این گیاهان Tanacetum polycephalum می‌باشد. در این تحقیق این گیاه از خاک‌های آلوده به آنتیموان مغانلو زنجان جمع‌آوری گردید که بالاترین مقدار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
5. تأثیر عصاره ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات جوانه زنی نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی

سعیدرضا حسین زاده؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 506-521

چکیده
  د آلی ورمی کمپوست، بدلیل ساختار متخلخل، ظرفیت نگه داری آب بالا، دارا بودن موادی شبیه به هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی و داشتن عناصر غذایی می تواند تأثیر تنش ها بر گیاهان کاهش دهد. در این راستا به منظور بررسی بر همکنش سطوح مختلف عصاره آبی ورمی کمپوست و تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی نخود (رقم کرج) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
6. ریخت‌شناسی، تشریح و تنوع ریختی جنس Hypnea در سواحل خلیج فارس

فاطمه سرگزی؛ حسین ریاحی؛ مسعود شیدایی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 522-531

چکیده
  جلبک Hypnea یک جلبک قرمز است که به دلیل تولید کاراژینان در بسیاری از کشورها کشت می شود. گونه های مختلف این جنس در مناطق زیر جزر و مدی آب‌های گرم حضور دارند و این جنس شامل حدود 53 گونه در سراسر جهان است که در ایران حدود 9 گونه از این جلبک گزارش شده است. در ایران گونه های مختلف این جنس روی صخره ها، سنگ ها، صدف ها یا به صورت اپی فیت با سایر جلبک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
7. نقش اندازه روشنه و شدت نور بر فعالیت آنزیم فسفاتاز خاک در راشستان‎ ‎‏(مطالعه موردی قطعه شاهد ‏لنگا-کلادرشت)‏

سمیرا طاعتی؛ محمد متینی زاده؛ خسرو ثاقب طالبی؛ رامین رحمانی؛ هاشم حبشی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 532-539

چکیده
  روشنه‌ها نقش مهمی در تثبیت مکانی منابع در تغییر دینامیک میکروکلیما و بالاخره تعیین چگونگی بازیابی و ‏توزیع مؤثر منابع دارند‎.‎‏ روشنه‌ها آشفتگی‌هایی هستند در جنگل که مطالعه آن‌ها به جهت اینکه باعث حفظ و ‏افزایش تنوع زیستی می‌شوند، حائز اهمیت است. بنابراین مطالعه خصوصیات فیزیکو- شیمیایی و زیستی خاک ‏آن‌ها می‌تواند ما ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
8. اثر تنش سرما زدگی بر خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) در مرحله گیاهچه ای

محسن طریق الاسلامی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ رضا ضرغامی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 540-552

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تأثیر تنش سرماو(عدم تنش و بر خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی سه هیبرید ذرت (سینگل کراس های 704، 400، 260) در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. جهت اعمال تنش سرما گیاهچه های چهار برگی ذرت به مدت 12 ساعت در معرض دمای پنج درجه سانتیگراد قرار گرفتند. کلیه نمونه برداری‌ها 24 ساعت پس از اعمال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
9. تاثیر پیش‌تیمار بذر بر شاخص‌های قدرت گیاهچه در بذور فرسوده ماریتیغال (Silybum marianum)

علی عبادی؛ قاسم پرمون؛ سدابه جهانبخش

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 553-566

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر پیش‌تیمار بذر بر روی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان گیاهچه‌های حاصل از بذور فرسوده ماریتغال، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1392 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل پیش‌تیمار با نیترات پتاسیم در غلظت های 0، 15، 30، 45 و 60 میلی‌گرم بر لیتر و فرسودگی بذر به مدت 0، 48، 96 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. بررسی اثرات پرتودهی گاما بر خاصیت بیولوژیک عصاره هیدروالکلی و اسانس استخراج شده از گیاه مامیران

فائزه فاطمی؛ یونس عصری؛ صابره نائیج

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 567-577

چکیده
  در این تحقیق، ترکیبات و خواص بیولوژیکی اسانس و عصاره آبی استخراج شده از مامیران و اثرات پرتودهی گاما بر روی خواص بیولوژیک آنها، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، گیاه مامیران از منطقه سیسنگان، نوشهر جمع آوری و به مدت یک هفته در دمای اتاق و به دور از نور خورشید خشک گردید. بخشی از نمونه ها برای پرتودهی با اشعه گاما به سازمان انرژی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
11. اثر آتش‌سوزی فصل تابستان بر همزیستی گندمیان چندساله با میکوریزا

محمد فرزام؛ وجیهه خاکسارزاده؛ زکیه قاسمی مایوان

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 578-587

چکیده
  همزیستی گیاهان و قارچ میکوریز باعث افزایش پایداری و تنوع اکوسیستم می شود، امّا این رابطه ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی قرار گیرد. اثر آتش‌سوزی طبیعی بر میزان همزیستی قارچ میکوریزا با چهار گونه گندمی چندساله Festuca ovina ، Stipa barbata، Agropyron trichophorum و Poa bulbosa در مراتع داش‌آراسی قوچان بررسی شد. در بهار 1392، 10 تکرار تصادفی از بیوماس ریشه و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
12. بررسی تاثیر آللوپاتیک گیاه قیاق(Sorghum halepense) بر جوانه زنی و پارامترهای رشد در ذرت (Zea mays) رقم 704

سید عباس میرجلیلی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 588-595

چکیده
  دگرآسیبی به اثر مستقیم یا غیر مستقیم مواد شیمیایی آزاد شده به محیط توسط یک گونه گیاهی روی گونه‌های گیاهی مجاور گفته می‌شود که اغلب برای گیاهان دیگر مضر است. علف هرز قیاق از جمله علف‌های هرز شایع مزارع ذرت در منطقه اصفهان است که تاثیر بسزایی بر رشد و نمو این محصول زراعی دارد. به منظور بررسی اثر دگرآسیبی این علف هرز بر مراحل جوانه زنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
13. بررسی امکان نگهداری بذر Centaurea lachnopus Rech. f. در شرایط فراسرد (Cryopreservation) و بررسی رشد بذور سردی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

محبت علی نادری شهاب؛ مریم جبلی؛ امرعلی شاهمرادی؛ عباس قمری زارع؛ علی اشرف جعفری

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 573-588

چکیده
  گونۀ Centaurea lachnopus Rech. f. گیاهی است علفی دو یا چند ساله که در مراتع بیابانی استان سمنان رویش دارد. به دلیل دامنۀ محدود اکولوژیک، پراکنش جغرافیائی محدود و تخریب بعضی از عرصه‌های رویشگاهی، در معرض خطر می‌باشد. به منظور بررسی امکان نگهداری بلند مدت بذر این گونه در شرایط فراسرد (Cryopreservation) و بررسی رشد بذور فراسردی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
14. ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و ارتباط آنها با اسانس مخروط‌های گیاه پیرو (Juniperus communis) در مراتع ییلاقی هزارجریب استان مازندران

سید جابر نبوی؛ سیدحسن زالی؛ جمشید قربانی؛ سید یحیی کاظمی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 608-618

چکیده
  در نظر گرفتن ویژگی‌های محل رویش و موقعیت گیاه در طبیعت از عمده عواملی هستند که می‌تواند بر میزان و کیفیت اسانس گیاهان تاثیر داشته باشد. پیرو (Juniperus communis) گیاهی است همیشه سبز که متعلق به تیره سرو (Cupressaceae) است. این گیاه اسانس‌دار از مهمترین گیاهان رویشگاه‌های کوهستانی ایران به شمار می‌رود. در این تحقیق به بررسی ویژگی های اسانس مخروط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
15. بررسی زوال بذر گونه‌های کاج، نگهداری شده در بانک ژن منابع طبیعی ایران

محسن نصیری

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 619-627

چکیده
  زوال بذر یکی از مهمترین فرایندهای کاهش قوه‌نامیه و زنده مانی بذرها طی دوره ذخیره سازی است که دلیل عمده آن تخریب غشاء سلولها و خروج مواد از آنها می‌باشد. در این تحقیق میزان کاهش درصد جوانه‌زنی و زوال بذر سه گونه کاج رادیاتا، بادامی و دریایی (P. radiata، P. pinea , Pinus pinaster) که مدت 22 سال در سردخانه فعال بانک ژن منابع طبیعی ایران نگهداری شده بودند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
16. بررسی اثر کود آزومایت بر رشد و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی دو رقم گوجه فرنگی(Lycopersicun esculentum) تحت تنش خشکی

حمید نورانی ازاد؛ ابوالقاسم حسن پور؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ محمدعلی ابراهیمی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 628-643

چکیده
  به منظور بررسی اثر کود آزومایت بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی دورقم گوجه‌فرنگی(ازمیر و ایزوبلا) تحت تنش خشکی، آزمایشی گلدانی انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در سه سطح (آبیاری بر اساس 100درصد ظرفیت مزرعه به عنوان شاهد، 2/3 و 1/3 ظرفیت مزرعه) و چهارسطح آزومایت(صفر، 25، 50 و 100گرم در هر گلدان) با چهار تکرار به صورت فاکتوریل در قالب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
17. اثر سدیم نیتروپروساید ( (SNP)بر برخی عوامل فیزیولوژیکی گیاه کلزا (Brassica napus L. ) تحت تنش خشکی

معصومه نیک روش؛ بهمن خلدبرین؛ طاهر نژادستاری؛ فرزانه نجفی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 644-658

چکیده
  خشکی با اثرات تنش اسمزی˓ رشد گیاهان و تولید محصولات کشاورزی را کاهش می‌دهد. نیتریک اکسید یک رادیکال گازی پایدار است که بعنوان یک مولکول پیام‌رسان در گیاهان عمل می‌کند و در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی˓ نموی و همچنین پاسخ‌های گیاهان به تنش‌‌های محیطی شرکت می‌کند. در پژوهش حاضر از نیتروپروساید سدیم (SNP) بعنوان رها کننده NO استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
18. اثر پرایمینگ بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی بذر یونجه یکساله (Medicago scutellata L.) تحت شرایط تنش سرما

الهام یوسفی تنها؛ سیف اله فلاح

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 659-674

چکیده
  تنش سرما هنگام جوانه‌زنی بذر اغلب گیاهان موجب اختلال در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و در نهایت ممانعت از خروج ریشه‌چه و کاهش درصد جوانه‌زنی می‌گردد. در این راستا، اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی بذر در یونجه یکساله تحت شرایط تنش سرما به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
19. تاثیر برهمکنش شوری و نیتریک‌اکساید بر روابط آبی اسپندک (.Zygophyllum fabago L)

رویا سعیدی فر؛ نادر چاپارزاده

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 675-685

چکیده
  اغلب تنش‌های محیطی با تاثیر نامطلوب بر روابط آبی موجب آسیب گیاهان می‌شوند. نیتریک‌اکساید به عنوان یک رادیکال آزاد، نقش تعدیل کنندهء اثرات تنش‌ها در گیاهان عالی را دارد. در این تحقیق روابط آبی گیاه اسپندک تحت پیش تیمار سدیم نیتروپروساید (صفر و 2/0 میلی‌مولار) که مولد نیتریک اکساید می‌باشد و تیمار کلرید‌سدیم (صفر،200 و400 میلی‌مولار) ...  بیشتر

مقاله کوتاه منابع طبیعی
20. بررسی اثر درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی بذر کندل

علیرضا قاسمی آریان؛ رضا قربانی؛ محمد تقی ناصری پور یزدی؛ منصور مصداقی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، صفحه 686-693

چکیده
  گیاه کندل با نام علمی (Dorema ammoniacum D. Don) از تیره چتریان (Apiaceae) یک گونه صنعتی، دارویی و علوفه‌ای می‌باشد و صمغ آن در صنعت و پزشکی کاربرد دارد. طی سالیان اخیر، دو عامل بهره‌برداری غیر اصولی و تغییر کاربری رویشگاه‌های آن این گیاه را با خطر انقراض روبرو کرده است. از سوی دیگر بذرکندل به دلیل داشتن خواب جوانه‌زنی اندکی دارد. در همین خصوص، تاثیر ...  بیشتر