مقاله پژوهشی کشت بافت
1. تأثیر محیط کشت و هورمون بر تکثیر پایه های رویشی GF677در کشت درون شیشه ای

احمد رضا بلندی؛ حسن حمیدی؛ علی اصغر رضا قلی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 1-14

چکیده
  به منطور مطالعه تأثیر هورمون و محیط کشت بر پتانسیل ریزازدیادی پایه رویشی GF677، این آزمایش در سال 1391 در آزمایشگاه بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این پژوهش سه نوع محیط کشت شامل WPM، MS و DKW با دو هورمون بنزیل آمینو پورین (BAP) و نفتالین استیک اسید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
2. بررسی ساختار ترشحی در برخی گونه های جنس Hypericum در ایران

مهناز بیات؛ محمدرضا رحیمی نژاد

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 15-30

چکیده
  جنس Hypericum L. از خانوادۀHypericaceae ، با حدود 500 گونه، انتشار جهانی دارد. این جنس در ایران شامل 19 گونه است. طیف گسترده‌ای از ترکیبات فعال بیولوژیک در این گیاه شناسایی شده از جمله نفتودیانترون ها مانند هایپریسین وسودوهایپریسین که بیشترین کاربرد آن خاصیت ضد‌افسردگی است. در این پژوهش که با هدف برقراری ارتباط میان داده‌های تشریحی، بافت-شناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
3. تغییرات قطعات بررسی دائمی توده‌های راش منطقه کلاردشت در یک دوره پنج ساله

پژمان پرهیزکار؛ خسرو ثاقب طالبی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 31-42

چکیده
  تحقیق حاضر در قطعه شاهد (139) سری یک طرح جنگلداری لنگا در حوضه آبخیز شماره 36 (کاظم رود) به مساحت 43 هکتار انجام شده است. مراحل تحولی اولیه، اوج و پوسیدگی شناسایی و در هر مرحله تحولی یک قطعه نمونه به وسعت یک هکتار (100×100 متر) انتخاب شد. در سال 1387 آماربرداری صددرصد در قطعه‌های یک‌هکتاری با برداشت نوع گونه درختی و قطر برابر سینه انجام و در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
4. ببهبود صفات پایداری و فعالیت آنزیمی در گل بریده میخک (caryophyllus L. Dianthus) رقم دیانا در محلول های نگهدارنده

مریم تن آزاد؛ غلام رضا شریفی سیرچی؛ عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی؛ مرتضی یوسف زادی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 43-53

چکیده
  گل بریده‌ی میخک با توجه به کیفیت عالی نگهداری، طیف گسترده‌ای از رنگ و فرم، از لحاظ تجاری در بین گل بریده‌ها ارزش زیادی دارد. حدود 63 درصد از تولید کل گل بریده‌ها در جهان مربوط به میخک می شود. در این پژوهش، اثرات تیمارهای نانو نقره ( 0 و 5 و 10 میلی گرم بر لیتر)، اتانول(0 و 2 و 4 درصد)، بتا آمینو بوتریک اسید ( 0 و 5/0 و 1 میکرومولار) به همراه ساکارز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی
5. ارزیابی تغییرات آنزیمی در طی دوره رکود جوانه گل درچند رقم زردآلو بر اساس تجمع نیاز سرمایی

سحر توپچی زاده تبریزیان؛ جعفر حاجی لو؛ غلامرضا دهقان

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 54-64

چکیده
  درخت زردآلو با نام علمی Prunus armeniaca به عنوان یکی از محصولات باغی مهم در ایران بویژه منطقه آذربایجان مطرح می باشد. پژوهش حاضر‌در‌راستای ارزیابی تغییرات آنزیمی وپرولین در طی رکود در چهار رقم زردآلو شامل تبرزه، شکرپاره، شاملو و عسگرآباد درسال 93- 92 در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان ( دانشگاه تبریز) انجام شد. در این تحقیق تغییرات آنزیم‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تکوین
6. بررسی مراحل تکوین بساک و دانه گرده در گل اطلسی (Petunia hybrida)

عبدالکریم چهرگانی؛ حسن رمضانی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 65-79

چکیده
  در این پژوهش ویژگی‌های تکوینی بساک و دانه گرده Petunia hybrida مورد بررسی قرار گرفت. گل‌ها و غنچه‌ها در مراحل مختلف نمو برداشت شده، در FAA70 تثبیت و در الکل 70 درصد نگهداری شد. نمونه‌ها پس از قالب-گیری در پارافین با میکروتوم برش‌گیری گردید. رنگ‌آمیزی مضاعف به کمک هماتوکسیلین و ائوزین الکلی انجام گرفت. نتایج نشان داد که هر بساک دارای 4 کیسه گرده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اکولوژی
7. آت‌اکولوژی و فنولوژی گونه بنه (Pistacia atlantica) در رابطه با عوامل ادافیکی و فیزیوگرافی در جنگل‌های کبیرکوه شهرستان دره شهر، استان ایلام

مهدی حیدری؛ سمیه نادری؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ آرش مزبانی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 80-95

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی آت‌اکولوژی و فنولوژی بنه در رابطه با شرایط رویشگاهی در جنگل‌های کبیرکوه، استان ایلام انجام شد. بر اساس مساحت هر واحد شکل زمین، 8 خوشه و 40 قطعه نمونه پیاده شد. در هر قطعه نمونه سه نمونه خاک از عمق 20 سانتیمتر برداشت و یک نمونه ترکیبی برای بررسی خصوصیات خاک به آزمایشگاه منتقل شد. در هر واحد شکل زمین به منظور بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوسیستماتیک
8. مطالعه مورفومتریکی 14 گونه از جنس آویشن (Thymus L. Lamiaceae) در ایران

زهرا طالبیان؛ عزیزاله جعفری؛ حسین زینلی؛ معصومه یوسفی نژاد

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 96-106

چکیده
  جنس آویشن بر اساس فلور ایرانیکا در ایران دارای 14 گونه است ولی در حال حاضر 18 گونه از این جنس در ایران معرفی شده است. شناسایی و تفکیک گونه‌های این جنس به علت شباهت ظاهری آن‌ها از لحاظ صفات مورفولوژیک کار دشواری است. هدف از این تحقیق گروه‌بندی ژنوتیپ ها از لحاظ صفات مورفولوژیک و تشخیص گونه‌های این جنس بر اساس صفات تشخیصی است. بدین منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
9. تاثیر ترکیبی علف کش متری بوزین و سختی آب بر برخی خصوصیات جمعیت جلبک سبز Scenedesmus quadricauda

امیدوار فرهادیان؛ احمد رضا پیرعلی زفره یی؛ حسین مولایی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 107-117

چکیده
  علف کش متری بوزین از گروه تریازینون ها است که بطور گسترده ای در کنترل علف های هرز استفاده دارد و به سادگی به محیط های آبی وارد می شود. متری بوزین تاثیرات متفاوت زیست شناختی بر جلبک ها در آبهای باسختی مختلف دارد. در این تحقیق اثرات ترکیبی سختی های مختلف (غلظت های صفر، 50 ،150 و200 میلی گرم در لیترکربنات کلسیم) وعلف کش متری بوزین (صفر،1، 5 و10 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
10. تجدید حیات طبیعی گونه سفید پلت و رابطه آن با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: منطقه صفرا بسته در شرق استان گیلان)

میرمظفر فلاح چای؛ علی صالحی؛ غلامرضا مرد علیزاد

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 118-129

چکیده
  سفید پلت (Populus caspica Bornm.) یکی از گونه‌های بومی و ارزشمند جنگل‌های شمال ایران و به‌ خصوص مناطق جلگه‌ای می‌باشد که متاسفانه به دلایل مختلف از تعداد پایه‌های مرغوب، سطح گسترش و تجدید حیات آن به شدت کاسته شده است. در این مطالعه وضعیت تجدید حیات طبیعی این گونه و ارتباط آن با خصوصیات خاک در دو رویشگاه طبیعی آن در پارک جنگلی صفرابسته با میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
11. اثر اسید سالیسیلیک بر مقاومت به تنش‌های شوری و قلیائیت گیاه فلفل شیرین

فردین قنبری؛ علی اشرف امیری نژاد؛ محمد سیاری؛ سجاد کردی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 130-141

چکیده
  شوری و قلیایی بودن خاک از مهمترین مشکلات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا از جمله ایران می باشند. در این مطالعه اثر اسید سالیسیلیک در گیاه فلفل شیرین تحت تنش شوری و قلیائیت مورد مطالعه قرار گرفته است. تیمار های آزمایش شامل غلظت های صفر و 150 میلی مولار تنش شوری، 0، 50 و 100 میلی مولار تنش قلیا و 0، 75/0 و 5/1 میلی مولار اسید سالیسیلیک بودند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوسیستماتیک
12. بررسی ساختار تشریحی برگ گونه‌های جنس Poa L. در ایران

مهسا کاوسی؛ فریده عطار؛ مصطفی اسدی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 142-158

چکیده
  جنس Poa L. با داشتن حدود 500 گونه، که در هر دو نیمکره شمالی و جنوبی زمین پراکنده‌اند، بزرگترین جنس تیره Poaceae محسوب می‌شود. شناسایی گونه‌های این جنس با مشکلات متعدد تاکسونومیکی همراه است، به همین دلیل بهره‌گیری از روش‌های بیوسیستماتیک لازم و ضروری به نظر می‌رسد. از آنجا که ساختمان تشریحی گیاهان کمتر در معرض تأثیر عوامل محیطی قرار می‌گیرند، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
13. اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر باززایی گیاهچه از پینه دو رقم خربزه (Cucumis melo L.) ایرانی به روش درون شیشه‌ای

سیده مهدیه کبیر هاشمی؛ علیرضا قنبری؛ عبدالکریم کاشی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 159-168

چکیده
  خخربزه یکی از گونه‌های مهم خانواده کدوئیان است که نسبت به سایرگونه‌های این خانواده، در زمینه انتقال ژن و مطالعه باززایی در شرایط درون شیشه‌ای بیشتر استفاده می‌شود. در این پژوهش نحوه تولید پینه و سپس باززایی گیاهچه‌ها، در دو رقم خربزه ایرانی شامل ایوانکی و زرد‌جلالی مورد مطالعه قرار گرفت. ریزنمونه‌هایی از لپه‌های دو رقم تهیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
14. بررسی تنوع ساختمان تشریحی ساقه و برگ Clypeola از تیره شب بو‌ در ایران

مریم کشاورزی؛ سوسن عباسیان

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 169-179

چکیده
  جنس Clypeola L. مشتمل بر گیاهان علفی یکساله است که از توزیع نسبتا گسترده ای در منطقه مدیترانه ای و جنوب غربی آسیا برخوردار است. در فلور ایران 5 گونه از این جنس گزارش شده است. در این بررسی 11 جمعیت که در برگیرنده 4 گونه مشتمل بر C. jonthlaspi L., C. aspera (Grauer) Turrill, C. lappacea Boiss., C. dichotoma Boiss. مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع 13 صفت کمی و 6 صفت کیفی مورد اندازه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
15. علل پراکنش گونه گازرخ (Moringa peregrina) در جنوب ایران

هاشم کنشلو

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 180-190

چکیده
  گازرخ به فرم درخت یا درختچه، از عناصر گیاهی حوزه نوبوسندین بوده که رویشگاه آن از بحرالمیت شروع شده و تا دهانه خلیج فارس و ایران گسترش دارد. رویشگاه‌های آن در ایران به‌صورت درخت‌زارهای تنک تا خیلی تنک محدود به نواحی کوهستانی جنوب‌شرق در محدوده اقلیمی ناحیه صحارا- سندی و حوزه نوبوسندین می‌باشد. برای بررسی عوامل تاثیرگذار بر حضور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
16. تاثیر غلظت‌های مختلف هورمونی و نوع ریزنمونه بر کالوس‌زایی گیاه شقایق ایرانی papaver bracteatum)).

سیده شکوفه مجتوی؛ منصور امیدی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 191-198

چکیده
  با توجه به مزایای تکثیر درون شیشه ای نسبت به روش های رایج در پژوهش حاضر اثر غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی 2,4-D (دی کلروفنوکسی استیک اسید) و BAP (بنزیل آمینو پورین) و نوع ریز نمونه (ریشه، برگ و طوقه) بر القای کالوس زایی گیاه شقایق ایرانی از طریق اندازه گیری صفات وزن تر، سطح و حجم کالوس بررسی شد. تحقیق حاضر بر پایه آزمایش فاکتوریل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
17. بهینه سازی تولید کالوس و تولید افدرین در گیاه افدرا (Ephedra major)

مرتضی مفید بجنوردی؛ مهناز اقدسی؛ منیژه میان آبادی؛ محبت نداف

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 199-209

چکیده
  افدرین مهمترین الکالویید گیاه افدرا (Ephedra major) است که در درمان بیماری آسم مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان کشت بافت این گیاه به منظور تولید کالوس و افدرین است. در این تحقیق اثر غلظت‌های مختلف 2,4-D وKin (0، 5/0، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر) بر روی تولید کالوس قطعات جداکشت ساقه مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش در قالب طرح تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
18. بررسی برهم‌کنش کادمیوم و روی در گیاه .Matthiola flavida Boiss

احمد مهتدی؛ سعیده هوشیاری

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 210-220

چکیده
  بسیاری از اثرات سمی کادمیوم ناشی از برهم کنش با عناصر ضروری ازجمله روی می‌باشد. در این پژوهش بر‌هم‌کنش بین کادمیوم و روی در گیاه Matthiola flavida که از خانواده شب بو می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت. روی در چهار سطح غلظتی 2، 10، 20 و40 میکرو مولار و کادمیوم در سطح 0، 1، 5 و 20 میکرومولار با سه تکرار استفاده گردید. ابتدا بذر گیاه در پیت کشت داده شد و بعد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
19. ارزیابی شاخص‌های انرژی، ارزش و قدرت جوانه‌زنی بذر در بادام زمینی (Arachis hypogaea L)

سید علی نورحسینی؛ محمدنقی صفرزاده؛ سیدمصطفی صادقی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 221-234

چکیده
  این تحقیق با هدف ارزیابی شاخص‌های انرژی، ارزش و قدرت جوانه‌زنی بذر بادام زمینی، در آزمایشگاه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال 1390 انجام گرفت. این تحقیق با استفاده از آزمون‌های جوانه‌زنی استاندارد، سرما، پیری تسریع شده و پیش‌تیمار اجرا شد. هر یک از آزمون‌ها با استفاده از آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی ...  بیشتر

مقاله کوتاه منابع طبیعی
20. تاثیر نانو ذره اکسید مس بر رشد، مقدار پروتئین، کلروفیل ها و کاروتن جلبک (Chlorella vulgaris)

محدثه میری؛ هاشم خندان بارانی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 235-242

چکیده
  نانو ذرات اکسید مس به طور گسترده در تولیدات صنعتی استفاده می‌شوند که رهایش این نانو ذرات به محیط زیست باعث سمیت برای ارگانیسم‌های آبزی می‌شود. در این مطالعه اثرات نانو ذره اکسید مس بر روی رشد، پروتئین کل، کلروفیل‌ها و کاروتن جلبک گونه (Chlorella vulgaris) در غلظت‌های مختلف (شاهد، 1/0، 1، 10 و 100 میلی گرم بر لیتر) به مدت شش روز مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر