مقاله پژوهشی فیزیولوژی
1. ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی عصاره متانولی سه گونه از جنس Centaurea L. (مرکبان) از ایران

نفیسه الماسی؛ رویا کرمیان؛ فرح کریمی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 224-234

چکیده
  جنس Centaurea L. با حدود 700 گونه در دنیا و 70 گونه در ایران، بزرگ‌ترین جنس از تیره کاسنی (Asteraceae) است. گیاهان این جنس بدلیل خواص دارویی خود، در طب سنتی برخی کشورها کاربرد دارند. در این مطالعه سنجش محتوای فنلی، فلاوونوئیدی، پتانسیل آنتی‌اکسیدانی و خواص ضد‌باکتریایی عصاره‌ متانولی سه گونه‌ از جنس Centaurea شامل C. imperialis، C. iransharii و C. glastifoliaبه تفکیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی مقایسه‌ای ریزازدیادی به شیوه شبه فتواتوتروفیک و فتوتروفیک گیاه تیس (Sorbus aucoparia L.)

میترا امام؛ عباس قمری زارع؛ لیلا میرجانی؛ اناهیتا شریعت

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 235-242

چکیده
  چکیده گیاه تیس (Sorbus aucoparia) از گونه‌های مهم جنس Sorbus در خانواده Rosaceae است . اهمیت این گونه بیشتر به منظور تجدید حیات جنگل در مناطق کوهستانی و ارزش دارویی و صنعتی میوه و چوب آن است. با توجه به رو به انقراض بودن پایه‌های تیس در جنگل‌های شمال ایران، تکثیر غیرجنسی پایه‌های مسن از طریق کشت جوانه می‌تواند به تکثیر و حفاظت پایه‌های این گونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
3. ارتباط فنولوژی، محتوای ترکیبات فنلی و خاصیت آللوپاتی در گیاه درمنه خراسانی ( . Krasch khorassanica Artemisia ) و تاثیر آن بر رشد و فیزیولوژی گیاهچه بروموس کپه داغی (. Drobov Bromus kopetdaghensis)

آسیه بهداد؛ پروانه ابریشم چی؛ محمد جنگجو

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 243-256

چکیده
  گیاه درمنه (Artemisia) از جنس های متنوع و وسیع خانواده ی کاسنی می باشد. برخی گونه های این جنس با وجود دارا بودن خاصیت دگرآسیبی، شرایط مناسبی برای استقرار سایر گیاهان مرتعی در زیر اشکوب خود ایجاد می کنند. به این ترتیب بررسی چگونگی تاثیر آللوپاتی گیاهان پرستار نظیر درمنه خراسانی Krasch.) Artemisia korassanica)، بر گونه های زیر اشکوب خود مانند بروموس کپه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. ) تاثیر سیتوکینین‌های مختلف بر ریز ازدیادی گیاه اسطوخودوس (Lavandula vera)

مریم پیوندی؛ لیلا کاظمی؛ احمد مجد

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 257-263

چکیده
  در این تحقیق سیتوکینین¬های مختلف بر سرعت ریزازدیادی اسطوخودوس بررسی شد. جداکشت های دو گره¬ای سترون شده از یک گیاه گلخانه¬ای یکساله در محیط کشت MS دارای هورمون¬های بنزیل آمینو پورین(BAP)،2-¬ ایزوپنتنیل آدنین (2ip) و کینتین (Kin) به تنهائی یا در ترکیب با یکدیگر کشت شد. نتایج حاصل نشان داد سرعت رشد ریز قلمه ها، تعداد گره¬ها و نو ساقه¬های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی منابع طبیعی
5. بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گیاهان جنگل‌های جنوب‌شرقی شهرستان نمین (اسی‌قران، فندوقلو، حسنی و بوبینی) در استان اردبیل

علی تیمورزاده؛ اردوان قربانی؛ امیرحسین کاویان‌پور

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 265-275

چکیده
  اهمیت مطالعه فلور کشور ایران بعنوان یک بستر لازم برای مطالعات مختلف بوم شناختی، زیست محیطی، مرتعداری، جنگلداری، آبخیزداری، کشاورزی و غیره غیر‌قابل انکار می‌باشد. رویشگاه جنگلی مورد مطالعه در 24 کیلومتری شرق و شمال شرقی اردبیل و در 9 کیلومتری شرق نمین با مساحت بالغ بر 913 هکتار قرار دارد. که تنها 252 هکتار از عرصه به صورت جنگلی و در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی تکوین گامتوفیت ماده و اثر تنش کلرور سدیم در تکوین اجزاء گل در گیاه پونه معطر (.Mentha pulegium L)

سایه جعفری؛ فائزه شرعی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 276-284

چکیده
  پونه معطرگیاهی علفی گیاهی پایا و علفی ، که استوانه ای شکل است.پونه معطر از تیره نعناعیان است که به عنوان گیاهی دارویی ،ادویه ای استفاده می شود.درایران این گیاه بومی شمال کشور است. در این تحقیق ،پس از تیماردهی نمونه ها با غلظت های 20،50،65،80،95 میلی مولار NaCl، غنچه ها وگل های جوان در مراحل مختلف نمو برداشت ،تثبیت نمونه ها در فیکساتورF.AA ،آماده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. اثر غلظت‌های مختلف دی کرومات پتاسیم بر رشد و محتوی برخی از آنتی اکسیدان‌ها در گیاه ذرت (Zea mays L.)

رمضانعلی خاوری نژاد؛ فرزانه نجفی؛ فهیمه اصلانی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 285-296

چکیده
  فلزات سنگین به گروهی از عناصر با وزن ملکولی بالاتر از 5 گرم بر سانتی متر مکعب گفته می‌شود. وجود فلزات سنگین در محیط بر روی فرآیند‌های فیزیولوژی و رشد گیاه اثر می‌گذارد. کروم یک فلز تغییر پذیر از گروه B6 جدول تناوبی است که به عنوان هفتمین عنصر فراوان در پوسته زمین و به عنوان یک فلز سمی برای گیاهان و میکروارگانیسم‌ها شناخته شده است. آزمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. بررسی تاثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید و تنش شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیای گندم Triticum aestivum L

طاهره رحیمی تشی؛ وحید نیکنام

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 297-306

چکیده
  سالیسیلیک اسید(SA) ، یک ترکیب فنولی گیاهی به عنوان یک تنظیم کننده رشد همانند تنظیم کننده های درونزاد عمل می¬کند و همچنین نقش آن در مکانیسم های دفاعی علیه تنش زیستی و غیر زیستی قابل توجه می¬باشد. این آزمایش به منظور برسی اثر SA بر رشد و پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گندم همراه با تنش شوری طراحی شده است. به همین منظور دانه های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. بررسی عوامل موثر بر تغییرات تنوع گونه‌ای در مراتع طالقان میانی (مطالعه موردی مراتع اطراف روستای وشته)

محمدعلی زارع چاهوکی؛ مریم حسینی؛ علی طویلی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 307-315

چکیده
  تغییرات تنوع گونه¬ای ممکن است ناشی از روابط بین گونه¬ای، عوامل محیطی و عوامل انسانی باشد. در این تحقیق نقش عوامل محیطی و عوامل انسانی (چرای دام و تغییر کاربری) بر تغییرات تنوع گونه¬ای مراتع اطراف روستای وشته در منطقه طالقان میانی بررسی شد. در این منطقه پنج تیپ گیاهی شناسایی شد که از این پنج تیپ یک تیپ گیاهی از اراضی زراعی رها¬شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشت بافت
10. بررسی اثر غلظت‌های مختلف توفور دی و کینیتین بر کالزایی گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) واریته آگریا

ژیلا کرمزاد؛ محسن فرشادفر؛ علی رضا زبرجدی؛ حیدر ذوالنوریان

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 316-325

چکیده
  امروزه تکنیک‌های کشت بافت گیاهی به عنوان ابزار مفیدی برای ایجاد تنوع ژنتیکی به منظور به‌نژادی محصولات کشاورزی و همچنین تولید گیاهان عاری از بیماری به کار می‌روند. هدف از این پژوهش ارائه یک روش مؤثر بر کالزایی در گیاه سیب زمینی واریته آگریا می‌باشد. این تحقیق بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 4 تکرار اجراء شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. تاثیر کود های بیولوژیک بر شاخص های رشدی و سهم فرایند انتقال مجدد ماده خشک در عملکرد دانه گندم

رئوف سید شریفی؛ محمد صادق حیدری سیاه خلکی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 326-343

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر کود های بیولوژیک بر شاخص های رشدی و سهم فرایند انتقال مجدد ماده خشک در عملکرد دانه گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل زمان کاربرد کود نیتروژنه در سه سطح) 3/1 کاشت،3/1پنجه زنی،3/1قبل از گلدهی)؛ (4/1 کاشت، 2/1 پنجه زنی تا ساقه روی، 4/1 گلدهی)؛ (4/1 کاشت، 4/1 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
12. افزایش تولید سیانو باکتری اسپیرولینا با کنترل همزدن و ترکیب شیمیایی محیط کشت

علی شیخی نژاد؛ عبدالمجید لباب پور؛ نسرین معظمی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 344-353

چکیده
  در این پژوهش، اثر هم زدن با هوا و هم زدن با چرخش ظرف کشت بر میزان تولید زیست توده ی اسپیرولینا در 5 محیط کشت متفاوت بررسی شد. اسپیرولینا در همه ی محیط های کشت رشد کرد. در هم زدن با چرخش ظرف کشت، اسپیرولینا در مدت زمان کوتاه تری به بیشترین میزان رشد و تولید زیست توده خشک g L-1-0/4 و در هم زدن با هوا، تولید زیست توده به g L-1-68/3 رسید. درهم زدن با چرخش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. اثر تیمار ساکارز بر روی پایداری کمپلکس آنتوسیانین-کوپیگمانت پیاز قرمز آذرشھر

نوشین صدقیه؛ رشید جامعی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 354-363

چکیده
  آنتوسیانین ھا زیر گروھی از فلاونوئید ھا می باشند که در ایجاد رنگ ھای قرمز، بنفش و آبی در بسیاریاز گلھا، میوه ھا و سبزیجات نقش دارند. پایداری رنگ آنتو سیانین ھا بھ وسیلھ کوپیگمانتاسیون افزایش می یابد.کوپیگمانت ھا مواد بی رنگی ھستند کھ می توانند مجموعھ ھای رنگی با آنتوسیانین ھا تشکیل دھند. تغییراترنگ در میوه ھا، سبزیجات و گل ھا ممکن است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. تولید کالوس رویان‌زا از رویان بذری گیاه وشا (Dorema ammoniacum D.)

خدیجه قاسمیان؛ سنبل ناظری؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ اصغر میرزایی اصل

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 364-373

چکیده
  گیاه وشا از گیاهان دارویی بومی ایران است که به دلیل برداشتهای بیرویه و تخریب رویشگاههای طبیعی آن در کشور، در معرض انقراض قرار دارد. رویانزایی سوماتیکی یکی از روشهای مفید برای تکثیر گیاهان به شمار میرود. در تحقیق حاضر القای کالوسهای رویانزا از ریز نمونه رویان بذری این گیاه با استفاده از دو محیط پایه MS و MS 2/1 و نیز غلظتهای مختلف هورمونهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. بررسی ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تشریحی سیکاس (Cycas revoluta Thunb.) برای شناسایی پایه‌ی نر و ماده قبل از بلوغ

بهزاد کاویانی؛ حبیب مهتابی؛ شهریار سعیدی مهرورز

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 374-389

چکیده
  در این مقاله و برای اولین بار، تعیین جنسیت سیکاس رولوتاThunb.) (Cycas revoluta، قبل از بلوغ و مخروط¬دهی، گزارش می¬شود. تعیین جنسیت سیکاس رولوتا تنها پس از بلوغ و مخروط¬دهی امکان¬پذیر است. در شرایط مطلوب، حداقل 10 تا 12 سال زمان لازم است تا سیکاس به سن بلوغ برسد. برای انجام تحقیق حاضر، تنه¬جوش¬های دوساله¬ی نر و ماده¬ی سیکاس رولوتا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
16. مطالعه و بررسی ارقام مناسب صنوبر و پالو نیا در ارتفاعات کوهستانی شمال کشور (مطالعه موردی منطقه فریم سنگده- مازندران)

علیرضا مدیر رحمتی؛ رفعت اله قاسمی؛ محسن کلاگری؛ احمد همتی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 390-400

چکیده
  چکیده به¬منظور جلوگیری از تخریب بیشتر اراضی جنگلی در حاشیه روستاهای مناطق کوهستانی و اراضی عاری از پوشش جنگلی، تعداد 11گونه و کلن از ارقام پرمحصول و تند رشد صنوبر و پالونیا جهت تعیین میزان سازگاری و موفقیت آنها انتخاب گردید و در ارتفاعات جنگلی فریم منطقه سنگده در استان مازندران نسبت به کاشت نهال از ارقام مورد نظر که بر اساس تجربیات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کشاورزی
17. مقایسه استخراج به کمک ریزموج و استخراج سنتی از گزنه و ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن به روش HPLC-DPPH

غلامرضا مطلب؛ محمدرضا لهراسبی دشتکی؛ مسعود نجاتی یزدی نژاد

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 401-420

چکیده
  چکیدهدر چند سال گذشته استخراج به کمک ریزموج (MAE) بطور قابل توجهی افزایش یافته است چنانکه مزایای اصلی آن (کاهش زمان استخراج و حجم حلال) بیشتر از روشهای استخراج سنتی می‌باشد. اهداف: در این تحقیق، تاثیرات دو نوع روش استخراج شامل استخراج به کمک ریزموج (MAE) و سنتی روی فعالیت آنتی-اکسیدانی گزنه مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: عصاره-های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
18. ترکیب اسیدهای چرب و تعیین محتوای استرول های بذر سه گونه مریم گلی (.Salvia L) ایران

سیدحامد معظمی فریدا؛ طیبه رجبیان؛ سید علیرضا سلامی؛ مسعود رنجبر؛ مسعود تقی زاده؛ نصرت رحمانی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 421-434

چکیده
  مریم‌گلی (Salvia L.) یکی از مهم‌ترین جنس‌های تیره نعناعیان (Lamiaceae)می‌باشد. اغلب گونه‌های این جنس دارای خواص دارویی بوده و در طب سنتی کاربرد‌های فراوانی دارند. با توجه به محدود بودن اطلاعات در خصوص مطالعه متابولیت‌-های دارویی گیاهان مریم‌گلی، هدف تحقیق حاضر شناسایی و تعیین مقدار روغن، اجزای اسید چرب و استرول‌های بذر سه گونه مریم ‌گلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
19. تغییرات پوشش و تنوع زیستی گونه های گیاهی در اثر بهره برداری صنعتی در جنگل شفارود گیلان

جواد میرزایی؛ مهدی حیدری؛ سینا عطار روشن

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 435-444

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر بهره¬برداری بر ویژگی¬های پوشش گیاهی در جنگل¬های شفارود گیلان بود. برای این منظور یک منطقه بهره¬برداری شده و در کنار آن یک منطقه شاهد با شرایط یکسان فیزیوگرافی در سری 9 جنگل شفارود، انتخاب گردید. در هر منطقه 25 قطعه نمونه اصلی و در داخل هریک از آنها 4 ریز قطعه¬نمونه پیاده و اطلاعات مربوط به پوشش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
20. بررسی اثر آللوپاتی تفاله حاصل از روغن کشی زیتون (Olea europaea L.) بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه سه رقم گندم (Triticum aestivum L.)

موژان وفائی؛ سید منصور سید نژاد؛ عبدالعلی گیلانی؛ عذرا صبورا

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، صفحه 445-458

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی اثر آللوپاتی تفاله حاصل از روغن کشی زیتون بر برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی گیاهچه سه رقم گندم طراحی و انجام شده است. غلظت های مختلفی از تفاله زیتون (1، 3، 5 و 7 درصد) با خاک مخلوط شده و سه رقم مختلف گیاه گندم در این خاک ها کاشته شد. پس از رشد، طول بوته، وزن خشک برگ و ریشه، محتوای رنگدانه های فتوسنتزی، کربوهیدرات های ...  بیشتر