مقاله پژوهشی
1. بررسی تغییرات ساختاری دراندام‌های زایشی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) ناشی از تنش سرب

نسا البوغبیش؛ فاطمه زرین کمر

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 336-345

چکیده
  افزایش روز‌افزون آلودگی فلزات سنگین در هوا، آب و خاک‌های کشاورزی خطرات بی‌شماری را برای موجودات زنده به همراه دارد که این تنش در گیاهان کاهش رشد و عملکرد را موجب می¬شود. فلز سرب یک آلاینده محیط زیست است که بر مورفولوژی و آناتومی گیاهان اثرات متعددی دارد. بابونه آلمانی با نام علمی Matricaria chamomilla L. یکی از گونه‌های مهم گیاهان دارویی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی کالوس زائی و اندام زائی غیرمستقیم گیاه فلفل‌دلمه‌ای (Capsicum annuum L.) در شرایط کشت درون شیشه ای

محمود اطرشی؛ کوثر مرادی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 346-355

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین بهترین ترکیب تنظیم کننده¬های رشد گیاهی درطول کالوس¬زائی ریزنمونه¬ها در باززایی غیرمستقیم فلفل¬دلمه¬ای انجام می¬شود. اثر غلظت¬های متفاوت و ترکیب اکسین¬های NAA، IBA و2,4- D و سیتوکینین¬¬های ¬ BAPو ¬ Kin در محیط کشت MS برروی باززائی غیرمستقیم ریزنمونه¬های کوتیلدون، هیپوکتیل، ریشه و نوک ساقه مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. شناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Chaerophyllum macropodum Boiss

حمزه امیری

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 356-362

چکیده
  گونه Chaerophyllum macropodum متعلق به تیره چتریان بوده که به عنوان ادویه ودر تولید پنیر مورد استفاده قرار گرفته و دارای اثرات ضد میکروبی نیز می باشد. این گیاه در مرحله میوه دهی از منطقه کهمان در شمال شهرستان الشتر واقع در استان لرستان جمع آوری گردید و پس از خشک کردن گیاه در سایه، اسانس گیری از بخش های هوایی آن با روش تقطیر با آب انجام شد. شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی رابطه بین تجمع بتاکاروتن و مقاومت به تنش سرما با استفاده از کینتیک فلوئورسنس کلروفیل a در جلبک سبز تک سلولی Dunaliella

مرضیه پاییزی پاییزی؛ علیرضا عینعلی؛ منصور شریعتی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 363-375

چکیده
  جلبک Dunaliella توانایی ذخیره کردن حجم بالایی از بتاکاروتن را خود در شرایط نامناسب دارند. در این تحقیق، سوسپانسیون‌های جلبکی از گونه‌های D. bardawil و D. salina در غلظت‌های 1، 2 و 3 مولار NaCl در دمای 25 درجه سانتیگراد کشت داده شدند و پس از افزایش میزان بتاکاروتن سلولی پس از 2 هفته، نمونه‌ها به دمای صفر درجه سانتیگراد منتقل و پس از 8 ساعت مجدداً به دمای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی آت اکولوژی گونه کیکم (Acer monspessulanum subsp. cinerascens) در جنگل های استان فارس

حسن پوربابایی؛ مسعود بابائیان؛ امیر اسلام بنیاد؛ محمد نقی عادل

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 376-385

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی آت اکولوژی زیرگونه کیکم در استان فارس بود. نتایج نشان داد که دامنه پراکنش کیکم در مناطق مورد مطالعه از از ارتفاع 1900 متر شروع و تا ارتفاع 2750 متری ادامه دارد. در منطقه فیروزآباد کیکم بیشتر در دامنه های شمالی و جهت های فرعی وابسته به آن و جهت های غربی و شرقی حضور دارد. در منطقه سپیدان این زیرگونه در دامنه جنوبی و جهت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. مطالعه‌ی اثر غلظت‌های مختلف استات سرب بر مراحل تکوین تخمک در گیاه بادمجان (Solanum melongena L.)

مجید توکلی؛ عبدالکریم چهرگانی؛ حسین لاری یزدی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 386-394

چکیده
  آلودگی محیطی با فلزات سنگین در حال افزایش است و سرب یکی از مهم ترین آلوده کنندگان محیط است. برای این تحقیق گیاه بادمجان Solanum melongena انتخاب شد و مراحل تکوین تخمک در این گیاه که یکی از محصولات مهم کشاورزی در آسیا و آفریقا محسوب می‌شود مطالعه شد. برای این منظور، در یک طرح کاملاً تصادفی 4 گروه تیماری شامل غلظت‌های 0، 3، 6 و 9 میکرومولار استات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و شاخص های کیفی فیزیولوژیکی بذر کاج تهران ( Pinus eldarica Medw) تحت تنش خشکی

زینب جوانمرد؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ فاطمه احمدلو

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 395-405

چکیده
  به منظور بررسی اثر اسموپرایمینگ بر جوانه¬زنی بذر Pinus eldarica تحت تنش خشکی، آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار و 4 سطح پرایمینگ (0، 24، 48 و 72 ساعت) و 8 سطح تنش خشکی (0، 2-، 4-، 6-، 8-، 10-، 12- و 14- بار) با استفاده از پلی¬اتیلن¬گلایکول 6000 در آزمایشگاه مطالعات بذر دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت. پس از پرایمینگ، بذرها به مدت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. بررسی فلوریستیکی گونه های گیاهی رودرال و زگتال شهر بوشهر

محمدرضا خواجه زاده؛ عباس شهسواری

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 406-416

چکیده
  چکیده:گونه‌های رودرال و زگتال برخی از بیوتوپ‌های درون شهر بوشهر، طی سال‌های 1387 و 1388 و در راستای مطالعات اکولوژی شهری مورد پژوهش قرار گرفتند. در این بررسی که برای اولین بار انجام گردیده، جمعاً 111 گونه گیاهی خودرو، متعلق به 39 تیره و 99 جنس جمع‌آوری و شناسایی شدند. تیره گندمیان (Poaceae) با حدود 19% بیشترین تعداد گونه‌های گیاهی را در مقایسه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. تاثیر آسکوربیک اسید در کاهش تنش اکسیداتیو حاصل از تنش شوری در سیب زمینی

فاطمه دانشمند

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 417-426

چکیده
  در این مطالعه اثر آسکوربیک اسید برون زا به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی، بر فعالیت سیستم آنتی اکسیدان آنزیمی و غیر آنزیمی و تنش اکسیداتیو حاصل از تنش شوری در سیب زمینی Solanum tuberosum L. cv. Carlton با روش درون شیشه ای مورد بررسی قرار گرفت. جداکشت‪های ساقه حاوی گره و برگ، در محیط کشت مایع موراشیگ و اسکوگ (MS) دارای غلظت‪های مختلف آسکوربیک اسید (AsA) (0، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. کاهش سرمازدگی پس از برداشت میوه گوجه فرنگی با تیمار براسینواستروئید

مرتضی سلیمانی اقدم؛ محمد رضا اصغری

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 427-439

چکیده
  در این تحقیق برای کاهش سرمازدگی میوه گوجه فرنگی تاثیر تیمار پس از برداشت براسینولید به عنوان یک براسینواستروئید فعال در غلظت های صفر (شاهد)، 3 و 6 میکرو مولار بر روی شاخص سرمازدگی، نشت یونی، میزان مالون دی آلدئید، پرولین و فنل کل و فعالیت آنزیم های فسفولیپاز D (PLD) و لیپوکسیژناز (LOX) و فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) میوه گوجه فرنگی در طول سه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. اثر محرک‌های اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات بر میزان تولید ماده موثره گلیسیریزین و ایزولیکویریتیجنین در ریشه‌های مویین شیرین بیان

زهرا شیرازی؛ خسرو پیری؛ اصغر میرزایی اصل؛ طاهره حسنلو؛ طیبه قیاسوند

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 440-449

چکیده
  در این پژوهش اثر محرک¬های اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات روی سرعت رشد و تولید متابولیت¬های ثانویه در ریشه¬های مویین شیرین بیان مورد بررسی قرارگرفت. با توجه به اهمیت متابولیت¬های ثانویه گلیسیریزین و ایزولیکویریتیجنین موجود در ریشه¬های این گیاه، از روش القاء ریشه¬های مویین تراریخت استفاده شد. کشت ریشه¬های مویین با تلقیح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. مروری بر زنبورهای گالزای بلوط در ایران، دامنه میزبانی و برنامه مدیریتی برای حفاظت آنها

سیدابراهیم صادقی؛ جورج ملیکا؛ گراهام نیکلاس استون؛ مجید توکلی؛ حسن بریمانی؛ ستار زینالی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 450-464

چکیده
  فون زنبورهای گالزای ایران که طی سال های 1380-1386 از روی 6 گونه بلوط در جنگل های بلوط کشور جمع آوری شده است در این مقاله مرور شده است. در این بررسی ها 78 گونه زنبور گالزا جمع آوری و شناسایی گردیده که 18 گونه از آنها برای دنیای علم توصیف گردیده و 20 گونه نیز برای اولین بار از کشور گزارش گردید. اهمیت این زنبورها و برنامه مدیریتی برای حفاظت از آنها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. اثر مدت زمان سرمادهی، غلظت، نوع و زمان تیمار مواد ازته برجوانه‌زنی و رشد دانه‌رست کرفس کوهی (.Kelussia odoratissima Mozaff)

ریحانه عموآقایی؛ مریم ولی وند

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 465-477

چکیده
  کرفس کوهی یکی از گیاهان مرتعی و بومی ایران می باشد که از ارزش¬های ویژه¬ای برخوردار است. بذر کرفس کوهی دارای خواب است که منجر به کاهش جوانه¬زنی بذر آن می¬شود. بنابراین در این پژوهش 2 آزمایش فاکتوریل با طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار برای ارزیابی اثر مدت زمان سرمادهی در 7 سطح، غلظت مواد ازته (نیترات پتاسیم و تیوره) در 3 سطح و زمان تیماردهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. تاثیر غلظت های مختلف فسفر برزیست توده و رشد در جلبک سبزکلروکوکوم sp.) (Chlorococcum

امیدوار فرهادیان؛ سید مجتبی فلاحی؛ نصراله محبوبی صوفیانی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 478-489

چکیده
  فاکتورهای بسیاری بر افزایش و کاهش زیست توده در جمعیت جلبک های میکروسکوپی تاثیر می گذارد. یکی از مهمترین فاکتورها میزان فسفر (ارتوفسفات) محیط کشت جلبک های میکروسکوپی است. در این مطالعه تاثیر 6 تیمار شامل BBM (Bold Basal’s Medium) بعنوان شاهد، BBM + عصاره خاک (دارای 01/0 درصد وزنی فسفر) ، BBM + 5 ، 10، 15 و 25 میلی گرم در لیتر در لیتر همگی از فسفات سدیم (Na3PO4. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی
15. اثر متقابل سلنیوم و کادمیوم بر محتوای آلدئیدها، پراکسیدهیدروژن و فعالیت آنزیم کاتالاز در گیاهچه گندم رقم کویر

بتول کرامت؛ فاطمه دریایی؛ محمد جواد آروین

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 490-500

چکیده
  کاکادمیوم (Cd) یکی از فلزات سنگین می‌باشد که سبب ایجاد آلودگی‌های محیطی شده و بر فعالیت‌های فیزیولوژیکی و مورفولو ژیکی موجودات زنده به‌ویژه گیاهان تاثیر می‌گذارد. سلنیوم (Se) به‌عنوان یک عنصر ضروری، دارای اثرات مفیدی در افزایش تحمل به تنش‌های زنده و غیر زنده در گیاهان است. در این بررسی از غلظت‌های 0، 350 و 700 میکرومولار کادمیوم و 0، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
16. اثر NAA و ریزنمونه اندام های مختلف بر جنین زائی ثانویه توت فرنگی(Fragaria ananassa Duch.)

محمد گردکانه؛ عیسی ارجی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 501-510

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور مطالعه اثرات غلظت های مختلف تنظیم کننده رشد نفتالین استیک اسید (NAA) بر القاء، توسعه و بلوغ جنین ارقام توت فرنگی کردستان، پاروس و کامارسا انجام شد. برای این منظور کالوس ریزنمونه اندام های رویشی پهنک برگ، دمبرگ و گره و اندام های زایشی جوانه گل و پرچم بر روی محیط کشت MS حاوی NAA در چهار غلظت مختلف 25/0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
17. تاثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع گونه ای پوشش زیر اشکوب جنگلهای ارس (مطالعه موردی: هزار مسجد خراسان رضوی)

تکتم مومنی مقدم؛ مسلم اکبری نیا؛ خسرو ثاقب طالبی؛ رضا اخوان؛ سید محسن حسینی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 511-519

چکیده
  چکیده: تاثیر عوامل فیزیوگرافیک بر برخی شاخص های عددی تنوع زیستی گونه های علفی زیر اشکوب جنلگهای ارس در کوههای هزار مسجد در شمال خراسان رضوی بررسی گردید. برای انجام این پژوهش ابتدا نقشه های ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت جغرافیایی تهیه شد. به منظور برداشت پوشش علفی زیر اشکوب 60 پلات یک متر مربعی به روش تصادفی در عرصه پیاده شد. نتایج بدست ...  بیشتر