مقاله پژوهشی
1. بررسی تأثیر پلی¬پلوئیدی بر برخی ویژگیهای آناتومیکی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی گیاه لیموترش
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 238-246

چکیده
  القای پلی­پلوئیدی در حالت تری­پلوئید منجر به تولید میوه‌های بی­دانه می­شود. تری­پلوئیدها حاصل ترکیب گیاهان دیپلویید و تتراپلویید هستند. تعداد بیش از حد دانه در میوه مرکبات سبب کاهش استقبال در بازار مصرف می­شود. گیاهان تتراپلوئید یک پیش نیاز مهم برای تولید انواع مرکبات تری­پلوئید بی­دانه هستند. به‌منظور تولید گیاهان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. وضعیت بذردهی درختان میانسال بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) در قطعة خزر باغ گیاه¬شناسی ملی ایران
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 247-256

چکیده
  یکی از اهداف اصلی باغهای گیاه­شناسی حفاظت از گونه­های گیاهی بومی و فراهم نمودن امکان تکثیر آنهاست که در این راستا بذردهی گونه­ها از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به قدمت 40 سالة قطعة خزر باغ گیاه­شناسی ملی ایران و عدم وجود اطلاعات کافی در مورد بذردهی گونه­های درختی موجود در این قطعه، پژوهش پیش­رو بمدت سه سال (1388 تا 1390) با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. ارتباط متغیرهای ریختاری درختان برودار (Quercus brantii Lindl.) با شمار بذر در جنگلهای بانه
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 257-266

چکیده
  برآورد شمار بذر درختان بلوط بدلیل اهمیت بذر این درختان در موضوعات مختلف جنگلشناسی و حیات­وحش از اهمیت خاصی برخوردار است، اما دشواری اندازه­گیری آن باعث شده تا در داخل کشور کمتر به این موضوع پرداخته شود. با توجه به اینکه جنس بلوط گسترة وسیعی از جنگلهای کشور و بخصوص جنگلهای زاگرس را اشغال نموده است، در این پژوهش که در سال 1389 در بخشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تأثیر خشکه‌دارها بر تنوع گونه‌ای و فراوانی تجدیدحیات طبیعی درختان در اکوسیستمهای طبیعی جنگلهای گیلان
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 267-280

چکیده
  آینده جنگلهای طبیعی وابسته به تجدید حیات درختان آن است. در این تحقیق تأثیر درختان سرپاخشک (خشکه‌دارها) بر تنوع گونه‌ای و فراوانی تجدید حیات در جنگلهای سری دو طرح جنگل‌داری ناو اسالم گیلان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تعداد 32 درخت سرپای کاملاً خشک شده که قطر برابر سینه آنها بیشتر از 50 سانتیمتر بود انتخاب و متغیرهای تعداد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تغییرات رنگدانه¬ای وابسته به سن در برگهای Rosa hybrida
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 281-289

چکیده
  Rosa hybrida درختچه چند ساله‌ای است که بعد از قطع رأس ساقه، یک دوره رشدی جدید را شروع و طی آن جوانه های جانبی از تسلط انتهایی خارج شده وشروع به رشد می­کنند. در هر دوره جدید از رشد ، برگهای جدید و جوان تشکیل می­شوند. در این مطالعه 4 نمونه برگی از رأس به سمت پایه، که نشانگر مرحله جوانی تا بلوغ می باشد، انتخاب و تعدادی نشانگر بیوشیمیایی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تأثیر شوری ملایم و کاربرد پلی آمینها بر رشد، فتوسنتز و متابولیسم فنلها در گیاه سدیم پسند چغندر قند
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 290-300

چکیده
  تأثیر غلظت پائین (25 میلی مولار) سدیم کلرید بر روی رشد و فتوسنتز گیاه سدیم پسند چغندر قند (Beta vulgaris L.) در محیط هیدروپونیک مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مطالعه اثر کاربرد پلی آمینها روی پاسخ رشدی گیاهان به شوری ملایم، پوترسین و اسپرمیدین در غلظت 5/0 میلی مولار به محیط ریشه افزوده شد. تحت تأثیر شوری ملایم، رشد اندام هوایی و ریشه 37 و 58 درصد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان تالاب سلکه
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 301-310

چکیده
  تالاب سلکه یا صوفیانده به عنوان پناهگاه حیات وحش به وسعت حدود 366 هکتار در عرض شمالی 37 درجه و 23 دقیقه الی 37 درجه و 24 دقیقه و در طول شرقی 49 درجه و 27 دقیقه  الی 49 درجه و 30 دقیقه قرار گرفته است. در این پژوهش فلور تالاب سلکه مورد بررسی قرار گرفت. 102 گونه شناسایی شده از منطقه به 46 تیره و 84 جنس تعلق دارند که از میان آنها 5 گونه به نهانزادان آوندی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. ریز¬ازدیادی گیاه دارویی سرخارگل (L. Echinacea purpurea) با استفاده از قطعات کوتیلدون و هیپوکوتیل
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 311-319

چکیده
  سرخارگل گیاهی علفی و چندساله بوده و به لحاظ تجاری گونه­ای بسیار ارزشمند محسوب می­شود. ترکیبات فعال دارویی آن عمدتاً شامل اسیدهای فنولیک و آلکامیدها هستند. به منظور بررسی شرایط ریزازدیادی این گیاه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه عامل ریزنمونه (هیپوکوتیل و کوتیلدون)، هورمون BAP (0، 2/0، 4/0، 2/1 و 4/2 میلی­گرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. مطالعه عناصر غذایی سرشاخه‌های درختان حرا در خلیج گواتر- استان سیستان و بلوچستان
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 320-329

چکیده
  در این تحقیق مقدار عناصر غذایی سرشاخه‌های درختان حرا در جنگلهای مانگرو در دو خور خلیج گواتر که در منتهی الیه جنوب شرقی ایران قرار دارد بررسی شد. به این منظور چهارترانسکت به طور تصادفی، انتخاب شد و نمونه برداری از سرشاخه ها با سه تکرار در نقاط ابتدا (در تماس با آب)، وسط (بین خشکی و دریا) و انتهای (در تماس با خشکی) هر ترانسکت صورت پذیرفت. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. شناسایی گونه¬های تریکودرمای مرتبط با ریشه و فراریشه گردو در استان همدان
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 330-340

چکیده
  گردو از درختان بسیار با ارزشی است که در ایران به طور وسیعی کشت می­گردد و میکروارگانیسم­های متنوع و زیادی شامل عوامل مفید و مضر با آن در ارتباط هستند. تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با شناسایی میکروارگانسیم­های مرتبط با درختان گردو در ایران بیشتر به عوامل بیماری­زای گیاهی معطوف شده است. بنابراین، در این بررسی با هدف شناسایی گونه­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. رسته‌بندی رویشگاه‌های بنه (Pistacia atlantica) و خنجوک (Pistacia khinjuk) استان ایلام براساس عوامل محیطی و قارچهای میکوریزی آربسکولار
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 341-351

چکیده
  در مناطقی که خاک از لحاظ عناصر غذایی و آبی با مشکل مواجه است، میکروارگانیسم­ها، به‌ویژه قارچهای آربسکولار میکوریزا، همزیستی مفیدی را با گیاهان برقرار کرده و در جذب آب و عناصر معدنی به آنها کمک می­کنند. در این مطالعه به‌منظور بررسی عوامل تأثیرگذار بر قارچ­های آربسکولار میکوریزا همزیست با درختان بنه و خنجوک، رویشگاه­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. اثر غلظتهای مختلف کیتوزان بر جوانه¬زنی بذر و آنزیمهای آنتی اکسیدانت گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 352-365

چکیده
  به منظور بررسی اثر غلظتهای مختلف کیتوزان 0 ، 05/0، 1/0، 2/0، 4/0، 5/0، 1، 2، 3 درصد  همراه با تیمار اضافی آب مقطر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش کم آبی (0، 4-، 8- و 12- بار) آزمایشی در شرایط محیطی کنترل شده انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش تنش، درصد جوانه­زنی، شاخص جوانه­زنی، طول ساقه­چه و ریشه­چه، وزن خشک ساقه­چه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. بررسی اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی بر جوانه‌زنی بذر زالزالک بومی ( Crataegus assadii)
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 366-374

چکیده
  بیشتر بذرهای گونه‌های زالزالک مشکل جوانه‌زنی دارند. در این تحقیق شکستن خواب بذر زالزالک بومی ایران ((Crataegus assadii مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی درصد تعداد جنین موجود در میوه مشخص شد که 35 درصد از میوه‌های این گونه دارای جنین می‌باشند. بدین منظور تیمارهای زیر شامل: - قراردادن بذرها به مدت 24 ساعت در جریان آب، به دنبال آن (با و بدون ...  بیشتر