منابع طبیعی
1. تاثیر تنش آلودگی هوا بر میزان پرولین، هیدارت‌کربن و رنگیزه‌های فتوسنتزی درخت افرای زینتی Acer negundo L. (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)

نگار امیدی؛ نسرین سیدی؛ عباس بانج شفیعی؛ ناصر عباسپور

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 682-693

چکیده
  آلودگی هوا علاوه‌ بر تاثیر بر سلامت ساکنان شهر، بر رشد و کیفیت درختان فضای سبز شهری نیز موثر است. کاشت گونه‌های گیاهی مقاوم به آلاینده‌های هوا تاثیر بسزایی در بالا بردن کیفیت هوای شهرها دارد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آلودگی هوا بر پارامترهای شیمی گیاهی درختان افرای زینتی(Acer negundo L.) در سطح شهر ارومیه انجام شد. در هر یک از پنج بوستان ...  بیشتر