نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم زیستی ،واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 گروه فارماکولوژی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

زیره ایرانی Bunium persicum (Boiss.) B.Fedtsch از گیاهان خانواده Apiaceae است . میوه های آن از اقلام مهم صادراتی است و در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. نظر به جایگاه و اهمیت این گیاه بومی و لزوم آشنایی با ساختارهای تشریحی و تکوینی آن، در پژوهش حاضر، نمونه هایی از گیاه جمع آوری شد. بخشهای رویشی و زایشی آن درمراحلی از تکوین با استفاده از روشهای سلول _ بافت شناسی شامل ، تثبیت نمونه ها در فیکساتورF.A..A، آماده سازی ، قالب گیری در پارافین، برش گیری ،رنگ آمیزی برش ها با هماتوکسیلین- ائوزین و در نهایت به کمک استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ نوری بررسی و عکسبرداری شدند. با توجه به نتایج ، بخش انتهایی ریشه دارای برجستگی غده مانند بوده و برگها پلی مورف ( چند شکلی ) با روزنه های تیپ آلاله (Anemocytique) می باشند .ساختار گل شامل 5 کاسبرگ ، 5گلبرگ ، 5 پرچم ، تخمدان دو خانه و زیرین است .در بررسی ساختار رویشی و زایشی ، کانالهای ترشحی در کلیه بخشهای گیاه دیده شدند . بساک از نوع تتراسپورانژی (چهار کیسه گرده ای ) ، لایه مغذی از نوع ترشحی و دانه های گرده بالغ بیضی شکل ودو منفذی هستند .در برش بخش زایشی ، تخمدان دو خانه ، تخمک واژگون و تک پوسته ای و نمو کیسه رویانی بر اساس تیپ پلی گونوم است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of vegetative structure and development of generative organs in Bunium persicum (Boiss.) B.Fedtsch

نویسندگان [English]

  • Ahmad Majd 1
  • Nastaran Kazemivash 1
  • Sayeh Jafari 1
  • Seyed Mahdi Rezayat 2

1 Department of Biology,Facultyof life sciences,Tehran North Branch,Islamic Azad university,Tehran, IRAN

2 Department of Pharmacology, School of Medicine ,Tehran University of Medical Sciences , Tehran,Iran

چکیده [English]

Bunium persicum (Boiss.) B.Fedtsch is a family member of Apiaceae which fruits are considered as an important export in food and pharmaceutical industries. According to the significant role of the mentioned native plant and necessity of becoming familiar with the anatomical and developmental structures, some samples of this plant were collected in the current study. Moreover, the vegetative and generative parts were investigated using cell - histological methods include of the fixation with F.A.A fixator, preparation, embedding in paraffin, slices the samples, staining with Hematoxylin- Eosine utilizing stereomicroscope and optical microscopes.Preposition of results, the apical part of root is tuberiformis and leaves are polymorphic with anemocytique Stoma .The flower structure consists of 5 sepals, 5 petals, and 5 stamens, biloculate and inferior ovary. Furthermore, secretory canals were observed in all parts of the plant. The anther was tetra-sporangiate, the tapetum was of secretory type and also the shape of mature pollens was oval. The results of female reproductive organ showed the presence of anatropus ovule with one layered integuments and development of the embryo sac is of polygonum type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bunium persicum
  • Apiaceae
  • Pollen grain
  • Ovule
  • development