نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور همدان

2 گروه زیست شناسی پیام نور تهران

3 گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور قزوین

4 دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

در این تحقیق ریخت شناسی دانه گرده 10 گونه از 8 تیره مهم جذاب برای زنبور از نقاط مختلف استان کرمانشاه به کمک میکروسکپ الکترونی نگاره (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. روش‌های بکار رفته در این پژوهش شامل: 1- بازدید صحرایی و جمع آوری گرده بصورت مستقیم از گل‌ها، 2- استفاده از تله گرده گیر نصب شده جلوی درب کندو، 3- برداشت گرده از شان‌های داخل کندو بودند. جهت شناسایی گرده‌ها از کتاب‌های فلور گرده‌ای کشورهای مختلف و سایت‌های مربوطه استفاده شد. این بررسی‌ها نشان داد که اندازه بسیاری از دانه‌های گرده مورد مطالعه، متوسط بودند و دانه‌های گرده بزرگ و خیلی بزرگ کمتر وجود داشتند. شکل آنها بیضی ایستاده تا کروی و بیضی پهن بودند و تصویر کلی دانه گرده بسیاری از آنها، از منظر قطبی، کروی‌بیضی و از منظر استوایی، بیضی مشاهده گردیدند. از نظر وضعیت دریچه، تک شیاره، سه شیاره ساده و مرکب، پر شیار، تک منفذی و پرمنفذی بودند. از نظر تزیینات سطحی، گرده‌ها بصورت مشبک، موج دار، سوراخ دار، خاردار و صاف بودند. همچنین بیشترین گرده‌های جمع‌آوری شده توسط زنبور عسل به ترتیب مربوط به تیره کاسنی، گل سرخیان، بقولات و چتریان بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The pollen morphology of some important and attractive plants for bees from Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • Nasriun Kazemi 1
  • zahra baghaeifar 2
  • Fatemeh Hajmoradi 3
  • seyed-mohammad Masoumi 4

1 Biological Department of payam-nour university

2 Biological Department of Payam-nour University tehran

3 Department of Biology, Payam Nour university of Ghazvin

4 Department of Biology, Faculty of Science, Razi University, 6714967346 Kermanshah, Iran

چکیده [English]

In this research, pollen morphology of 10 species of 8 attractive plants for bees were studied using SEM microscopy from different parts of Kermanshah province. The methods used in this study included: 1- Field visit and pollen collection directly from the flowers; 2- Using the trapping device installed in front of the hive lid; 3- Removing the pollen from the inside of the hive. Several reference books and relevant websites were used for pollen identification. Results showed that the majority of pollen grains had medium size but there were few large and very large pollen grains. Their shape was prolate - spheroidal, prolate and the outline of pollen grain is as the oblate-spheroidal form in polar view and as an elliptical from in equatorial view. The position of aperture in studied pollens were monosulcate, tricolpate, tricolporate, monoporate and pantoporate. The exine ornamentation were reticulate, striate, granulate, psilate, echinate. Also, the highest pollen collected by the bee was, respectively, Asteraceae, Rosaceae, papilionaceae and Apiaceae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exine ornamentation
  • Honey
  • Electron Microscopy
  • Palynology
  • plant family