نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 هیئت علمی بخش زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

چکیده

میوه گواوا منبع بسیار غنی از ویتامین ث، با امکان دوبار میوه دهی در سال و عملکرد بالا، درآمد قابل توجهی را برای تولید‌کنندگان به ارمغان می‌آورد. اما ازآنجا که عمده مناطق گرمسیر کشور با معضل شوری آبی مواجه هستند، کشت این گیاه در مناطق مذکور می‌تواند عملکرد و کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق میزان ریزش برگ، ماده خشک، آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و محتوای عناصر در نهال-های بذری گواوا، تحت تاثیر سطوح مختلف کلرید‌سدیم (7/1، 3 و 6 دسی زیمنس بر متر) و جیبرلیک-اسید (0، 250 و 500 پی‌پی‌ام) مورد مطالعه قرار گرفت. بنا به نتایج با افزایش سطوح شوری از 3 تا 6 دسی زیمنس بر متر، بر میزان کلر و نسبت کلسیم به مجموع سدیم و پتاسیم، نسبت سدیم به پتاسیم، نسبت کلسیم به منیزیم و نسبت سدیم به کلسیم در برگ و ریشه افزوده و از تعداد برگ و ماده خشک کاسته شد. همچنین شوری باعث کاهش در میزان فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز و افزایش در فعالیت کاتالاز گردید. بیشترین میزان سدیم و کمترین میزان پتاسیم در تیمار شوری 6 دسی زیمنس بر متر مشاهده شد. محلول‌پاشی شاخساره با جیبرلیک‌اسید (500 پی‌پی‌ام ) تحت تنش شوری، با افزایش میزان پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم، توزیع بهتر کلسیم و کاهش ریزش برگ همراه بود و به عنوان راهکاری موثر در تخفیف خسارت وارده از تنش شوری بر نهال گواوا معرفی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The interaction of salinity and gibberellin on leaf abscission, dry matter, antioxidant enzymes activity and ion content in guava (Psidium guajava L)

نویسندگان [English]

  • Zahra Pashangeh 1
  • Frazin Abdolahi 1
  • Mostafa Ghasemi 2

1 university of hormozgan

2 Ghazvin agriculture research center

چکیده [English]

Guava is a rich source of vitamin C, with double-fruiting thorough a year and high yield, has considerable income to have delivered for the producer. But since the major tropical regions faced with the saline water, cultivating of this plant in such areas can affect the yield and the quality of the product. Therefore, in this research leaf abscission, dry matter, antioxidant enzymes activity and elemental content in Guava seedlings, under sodium chloride concentrations (1.7, 3 and 6 dSm-1) and gibberellic acid application (0, 250 and 500 ppm) was studied. According to results salt rising from 3 to 6 dSm-1, increased the chlorine, Ca/(Na+K), Na/K, Ca/Mg and Na/Ca in leaves and roots and reduced leave number and dry matter. salinity reduced the peroxidase and polyphenol oxidase activity, wherease it increased the catalase activity. The most sodium and the least potassium was observed under 6 dSm-1 salinity. Foliar gibberellic acid (500 ppm) application under salt condition, decreased leaf abscission and increased K, and K/Na as well as Ca content, which can be introduced as an effective approach to reduce the damages which caused by salinity stress on guava seedlings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant enzymes
  • Leaf abscission
  • Potassium
  • Salinity
  • Sodium