نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان، دانشکده علوم، گروه عتوم زیستی

2 گروه علوم زیستی دانشکده علوم، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

رادیکال‌های آزاد و استرس اکسیداتیو ناشی از آن‌ها باعث ایجاد اختلالات وسیعی در بدن می‌شوند. یکی از راهکارها برای از بین بردن رادیکال‌های آزاد و پیشگیری از عوارض آنها، استفاده از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی می‌باشد. گیاهان حاوی مقدار فنول و فلاونوئید قابل توجهی هستند که در تمام قسمت‌های گیاهان پراکنده شده‌اند و به گیاهان خاصیت آنتی‌اکسیدانی می‌دهند. هرچند که خاصیت آنتی‌اکسیدانی دو گیاه خاکشیر و شاه‌تره گزارش شده است اما هیچ گزارشی از جایگاه اندامی خاصیت آنتی‌اکسیدانی این گیاهان صورت نگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی و تعیین مقدار فنول و فلاونوئید تام در اندام‌های هوایی دو گیاه مذکور می‌باشد. از تست‏های احیاء رادیکال آزاد DPPH و احیا آهن، جهت بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی استفاده شد. محتوای فنول و فلاونوئید، عصاره هگزانی اندام‌های هوایی دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی قابل توجه دو گیاه خاکشیر و شاه‌تره به روشهای مرسوم تعیین شدند. برای بررسی هر یک از تست‌ها از یک کنترل استاندارد استفاده شد و هر سنجش برای هر اندام با سه تکرار صورت گرفت. نتایج به دست آمده و آنالیزهای آماری نشان داد که عصاره هگزانی گل گیاه خاکشیر و برگ گیاه شاه‌تره حاوی مقدار بالایی از فنول و فلاونوئید بودند و هم‌چنین به دلیل مقادیر EC50 پایین‌، قدرت مهار رادیکال آزاد بیش‌تری داشتند. لذا اندامهای فوق فعالیت آنتی‌اکسیدانی قابل توجهی نسبت به سایر اندام‌های هوایی داشتند. با مطالعات و تست‌های آنتی‌اکسیدانی بیش‌تر بر روی این دو اندام می‌توان از آن‌ها به عنوان افزودنی یا مکمل در تأمین آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی برای بدن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Antioxidant Activity and Determination of Phenol and Flavonoids in Hexane Extract of Aerial Plants Descurainia Sophia and Fumaria vaillantii

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Zarei 1
  • Morteza Sadeghi 2

1 Department of Biological sciences, Faculty of science, University of Kurdistan

2 Department of Biological sciences, Faculty of Science, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

Free radicals and oxidative stress caused by them cause extensive disorders in the body. One of the solutions to eliminate free radicals and the prevention of their complications is the use of natural antioxidants. Plants contain significant amounts of phenol and flavonoids that are scattered throughout parts of the plant and give the plants anti-oxidant properties. Although, the antioxidant properties of the Descurainia Sophia and Fumaria vaillantii were reported, however, no reports have been made on the organoleptic characteristics of the antioxidant properties of these herbs. The purpose of this study was to investigate the antioxidant properties and determine the amount of total phenol and flavonoids in the aerial organs of the two plants. DPPH scavenging and iron reduction tests were used to evaluate anti-oxidant properties. The phenol and flavonoid content of hexane extract from the aerial organs, with considerable anti-oxidant properties were determined by conventional tests. A standard control was used for each of the tests and each assay was performed for each organ with three replications. The obtained results and statistical analyzes showed that the hexane extract of Descurainia’s flower, and Fumaria’s leaf had high content of phenol and flavonoid and also, due to lower EC50 values, had more free radical inhibitory power. Therefore, the organs had a significant antioxidant activity compared to other air organs. With these anti-oxidative studies and tests, these two organs can be used as an additive or supplement to provide natural antioxidants to the body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • antioxidant
  • phenol
  • Flavonoid
  • Descurainia Sophia
  • Fumaria vaillantii