تکوین
1. فعالیت ضد باکتریایی رزین و بره‌موم صنوبر Populus deltoides

مریم نشوه؛ سنبل ناظری؛ دوستمراد ظفری

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 398-408

چکیده
  بره‌موم ترکیبی است که، زنبور عسل با جمع‌آوری رزین درختان و اختلاط آن با موم تولید می‌کند. این ماده خمیری شکل به دلیل دارا بودن فنل و فلاونوئید یکی از قوی‌ترین مواد طبیعی با خاصیت ضد باکتریایی است، که زنبور عسل توسط آن از کندو در برابر مهاجمان محافظت می‌کند. هدف از این مطالعه، بررسی خاصیت ترکیبات شیمیایی و ضد باکتریایی رزین درخت صنوبر ...  بیشتر