منابع طبیعی
1. مطالعه برخی مشخصه‌های جنگل‌شناسی یک توده بهره‌برداری نشده راش آمیخته در جنگل‌های استان گلستان

مجتبی امیری

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 756-768

چکیده
  اامروزه مطالعه جنگل‌شناسی توده‌های جنگلی دست‌نخورده اهمیت زیادی پیدا کرده، بطوریکه آگاهی از ویژگی‌های ساختاری این توده‌ها می‌تواند به عنوان یک معیار و الگو برای توده‌های مدیریت شده مورد استفاده قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی مشخصه‌های جنگل‌شناسی یک جنگل توده راش آمیخته در سری یک جنگل شصت‌کلاته گرگان بود. کلیه اطلاعات ...  بیشتر