منابع طبیعی
1. کاربرد شاخص های عددی ریرفکشن و جک نایف در ارزیابی غنای گونهای جنگل های بلوط

گلاره ولدی؛ جواد اسحاقی راد؛ محمد رضا زرگران

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 606-616

چکیده
  به ‌منظور بررسی کاربرد روش‌های عددی ریرفکشن و جک‌نایف درارزیابی غنای گونه‌ای جنگل‌های بلوط بانه استان کردستان، سه منطقه کمتردست‌خورده، تخریب متوسط و تخریب شدید انتخاب شدند. 3 قطعه جنگلی با شرایط فیزیوگرافی مشابه از هر منطقه انتخاب و در هر قطعه، 3 پلات 400 مترمربعی (برروی ترانسکت و در فاصله 100 متری) جهت برداشت اطلاعات فلورستیک پیاده ...  بیشتر