فیزیولوژی
1. اثر محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) تحت کمبود نیتروژن

زینب اصل محمدی؛ نیر محمدخانی؛ مسلم ثروتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

چکیده
  یکی از مهمترین علل محدود کننده رشد گیاهان کمبود مواد غذایی خاک است. نیتروژن به عنوان یکی از عناصر غذایی پرمصرف و ضروری برای تولید گیاه به شمار می‌رود که کمبود آن در بسیاری از مناطق کشور رایج است. یکی از روش‌های تامین نیاز غذایی گیاهان، کاربرد عناصر به صورت تغذیه برگی است. در مطالعه حاضر اثر محلول‌پاشی عناصر میکرو (آهن و روی) بر برخی ...  بیشتر

کشاورزی
2. ببهبود صفات پایداری و فعالیت آنزیمی در گل بریده میخک (caryophyllus L. Dianthus) رقم دیانا در محلول های نگهدارنده

مریم تن آزاد؛ غلام رضا شریفی سیرچی؛ عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی؛ مرتضی یوسف زادی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 43-53

چکیده
  گل بریده‌ی میخک با توجه به کیفیت عالی نگهداری، طیف گسترده‌ای از رنگ و فرم، از لحاظ تجاری در بین گل بریده‌ها ارزش زیادی دارد. حدود 63 درصد از تولید کل گل بریده‌ها در جهان مربوط به میخک می شود. در این پژوهش، اثرات تیمارهای نانو نقره ( 0 و 5 و 10 میلی گرم بر لیتر)، اتانول(0 و 2 و 4 درصد)، بتا آمینو بوتریک اسید ( 0 و 5/0 و 1 میکرومولار) به همراه ساکارز ...  بیشتر