فیزیولوژی
1. ارزیابی برخی شاخص های رشدی و توانایی تجمع کادمیم در بخش های هوایی و ریشه ای پنیرک (Malva parviflora L.) تحت شرایط هیدروپونیک

پرژک ذوفن؛ الهام نیسی؛ سعادت رستگار زاده

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 458-468

چکیده
  در این مطالعه جذب و تجمع کادمیم و برخی شاخص های رشدی در پنیرک تحت شرایط کشت هیدروپونیک بررسی شد. به دنبال جمع آوری بذر از منطقه صنعتی شرکت فولاد خوزستان، بذرها در گلدان های حاوی خاک هوموس کشت و در شرایط کنترل شده اتاق کشت نگاهداری شدند. گیاهان 47 روزه به محیط کشت های غذایی مایع حاوی 0 (شاهد)، 10، 50 و 100 میکرومولار کادمیم منتقل شدند و برداشت ...  بیشتر

فیزیولوژی
2. بررسی جذب، انباشتگی و مقاومت به آنتیموان در گیاه Tanacetum polycephalum

ناصر جمالی حاجیانی؛ سیدمجید قادریان؛ ناصر کریمی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 494-505

چکیده
  آنتیموان از عناصر غیرضروری برای جانداران می‌باشد که دارای اثرات سمی متفاوتی در گیاهان است. با این حال برخی گیاهان می‌توانند با غلبه بر اثرات سمی آنتیموان، آن را جذب و در بافت‌های خود انباشته کنند. یکی از این گیاهان Tanacetum polycephalum می‌باشد. در این تحقیق این گیاه از خاک‌های آلوده به آنتیموان مغانلو زنجان جمع‌آوری گردید که بالاترین مقدار ...  بیشتر