منابع طبیعی
1. ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و ارتباط آنها با اسانس مخروط‌های گیاه پیرو (Juniperus communis) در مراتع ییلاقی هزارجریب استان مازندران

سید جابر نبوی؛ سیدحسن زالی؛ جمشید قربانی؛ سید یحیی کاظمی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 608-618

چکیده
  در نظر گرفتن ویژگی‌های محل رویش و موقعیت گیاه در طبیعت از عمده عواملی هستند که می‌تواند بر میزان و کیفیت اسانس گیاهان تاثیر داشته باشد. پیرو (Juniperus communis) گیاهی است همیشه سبز که متعلق به تیره سرو (Cupressaceae) است. این گیاه اسانس‌دار از مهمترین گیاهان رویشگاه‌های کوهستانی ایران به شمار می‌رود. در این تحقیق به بررسی ویژگی های اسانس مخروط ...  بیشتر