1. مقایسه پاسخهای فیزیولوژیکی گیاه افرا پلت (Acer velutinum Bioss.) تحت تاثیر آلاینده های هوا در مازندران و سه منطقه از تهران

سیده حمیده طاهری اطاقسرا؛ طاهره السادات آقاجانزاده؛ ناصر جعفری

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 837-849

چکیده
  آلاینده های هوا یکی از مشکلات زیست محیطی مهم در جهان به شمار می آیند. درخت ها و درختچه ها از مهم ترین عوامل در رفع آلاینده های هوایی می باشند و از طریق مکانیزم های مختلفی به اثرات مخرب آن ها پاسخ می دهند. در مطالعه حاضر پاسخ افرا پلت (Acer velutinum Bioss.) به آلاینده های مونواکسید کربن، دی اکسید نیتروژن و ازن از طریق برخی شاخص های فیزیولوژیکی نظیر ...  بیشتر

فیزیولوژی
2. بررسی تاثیر شرایط محیطی بر میزان و ترکیبات شیمیایی روغن اسانسی گیاه پونه آبی، Mentha aquatica L. از رویشگاه های مختلف استان مازندران

مهری محسن پور؛ مهناز وفادار؛ الهه وطن خواه؛ حسین میقانی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 440-451

چکیده
  گیاه پونه آبی در استان های شمالی ایران به صورت وسیع می روید. بخش های هوایی گیاه پیش از مرحله گلدهی و نمونه های خاک در فصل بهار سال 1392 از 4 منطقه مختلف از شرق تا غرب استان مازندران شامل ساری، بابل، نوشهر و تنکابن و در سه تکرار جمع آوری شد. استخراج اسانس به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر انجام شد و بازده اسانس در مناطق مختلف ...  بیشتر

اکولوژی
3. بررسی ساختار، تراکم و اکولوژی فیتوپلانکتون با تاکید بر خصوصیات گونه های غالب در سد مخزنی شهید رجایی (مازندران)

آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ محمود رامین؛ مرضیه رضایی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 184-199

چکیده
  سد مخزنی شهید رجایی بر روی رودخانه تجن و در جنوب شهرستان ساری احداث شده است. بالا بودن احتمال وقوع شکوفایی جلبکی در سدها و اثرات منفی آن بر فعالیت‌های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی منطقه، از دلایل اهمیت مطالعه‌ی تراکم و ساختار تشکیل دهنده فیتوپلانکتون در این سد محسوب می‌شود. نمونه‌برداری در دریاچه پشت سد در سال 1391 در ماه‌های خرداد، ...  بیشتر

منابع طبیعی
4. بررسی استقرار دو پروونانس از آبیس (Lindl (Douglas ex D. Don) Abies grandis) در جنگلهای شمال کشور(مطالعه موردی: پیسه سون اسالم و صفا رود رامسر)

علی اقتصادی؛ هاشم کنشلو؛ سید رضا مصطفی نژاد

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 264-272

چکیده
  چکیدهآبیس Grand fir) ) یکی از سوزنی‌برگان مهم صنعتی و سریع‌الرشد می‌باشد که در اروپا به صورت کوتاه مدت مورد بهره برداری قرار می گیرد. در سال 1385بذر آبیس گرندیس شامل دو پروونانس پایین بند و میان بند از کشور آلمان وارد و در نهالستان پیسه سون اسالم در کرت ها (بستر زمینی)کشت گردید. در سال دوم نهال های تولید شده از بستر کاشت به گلدانهای پلاستیکی ...  بیشتر