تکوین
1. بررسی ساختار اندام های رویشی و تکوین اندام های زایشی گیاه زیره ایرانی Boiss)B.fedtsch) Bunium persicum

احمد مجد؛ نسترن کاظمی وش؛ سایه جعفری؛ سید مهدی رضایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

چکیده
  زیره ایرانی Bunium persicum (Boiss.) B.Fedtsch از گیاهان خانواده Apiaceae است . میوه های آن از اقلام مهم صادراتی است و در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. نظر به جایگاه و اهمیت این گیاه بومی و لزوم آشنایی با ساختارهای تشریحی و تکوینی آن، در پژوهش حاضر، نمونه هایی از گیاه جمع آوری شد. بخشهای رویشی و زایشی آن درمراحلی از تکوین با استفاده از ...  بیشتر

ریخت زایی و اندامزایی
2. اثر نانوذرات اکسیدآلومینیوم بر اسپورزایی و تکوین گامتوفیت در لوبیا(Phaseolus vulgaris L.)

عبدالکریم چهرگانی راد؛ سمانه معتبر نیا؛ مهسا جعفری انواری

دوره 33، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 446-464

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت مراحل تکوین اندام‌های جنسی و بررسی اثر نانو ذره اکسید آلومینیوم بر مراحل تکوین تخمک، کیسه رویانی، پرچم و دانه‌های گرده در گیاه لوبیا به عنوان یکی از عمده‌ منابع غذایی جهان ، طراحی شد. بذرهای لوبیا در شرایط گلخانه‌ای کشت شده و با غلظت‌های مختلف نانو ذره اکسید آلومینیوم (.۰۰۱/۰، ۰۱/۰ و ۱/۰ گرم بر لیتر) تیمار شدند. ...  بیشتر

3. مطالعه‌ی اثر غلظت‌های مختلف استات سرب بر مراحل تکوین تخمک در گیاه بادمجان (Solanum melongena L.)

مجید توکلی؛ عبدالکریم چهرگانی؛ حسین لاری یزدی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 386-394

چکیده
  آلودگی محیطی با فلزات سنگین در حال افزایش است و سرب یکی از مهم ترین آلوده کنندگان محیط است. برای این تحقیق گیاه بادمجان Solanum melongena انتخاب شد و مراحل تکوین تخمک در این گیاه که یکی از محصولات مهم کشاورزی در آسیا و آفریقا محسوب می‌شود مطالعه شد. برای این منظور، در یک طرح کاملاً تصادفی 4 گروه تیماری شامل غلظت‌های 0، 3، 6 و 9 میکرومولار استات ...  بیشتر