کشت بافت
1. بررسی اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بر کال‌زایی و باززایی در گیاه دارویی بابونه (Matricariaaurea L.)

شیما وطندوست؛ علی رضا زبرجدی

دوره 33، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 386-396

چکیده
  بابونه (Matricaria aurea L.) یک گیاه دارویی مهم و متعلق به خانواده کاسنی می‌باشد که به شکل گسترده-ای در داروسازی، صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی مصرف می‌شود. با توجه به اهمیت این گیاه، بهینه‌سازی کشت بافت آن می‌تواند زمینه‌ساز تحقیقات و استفاده بیشتر از این گیاه گردد. به منظور بهینه‌سازی کشت بافت این گیاه آزمایش‌های القاء کالوس و باززایی ...  بیشتر

کشت بافت
2. تاثیر شرایط رشد ریز نمونه و تنظیم کننده‌های رشد بر القاءکالوس گیاه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

معصومه عامریان

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 877-888

چکیده
  امروزه تکنیک‌های کشت بافت گیاهی به عنوان ابزار مفیدی برای ایجاد تنوع ژنتیکی به منظور بهنژادی محصولات کشاورزی و همچنین تولید گیاهان عاری از ویروس به کار می‌روند. هدف از این پژوهش ارائه یک روش مؤثر بر کالوس‌زایی و باززایی در گیاه سیب‌زمینی می‌باشد. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. ...  بیشتر

کشت بافت
3. بررسی امکان القای کالوس و باززایی غیرمستقیم در گیاه مامیران (.Chelidonium majus L) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد اکسین و سیتوکینین

اکرم اسفندیار؛ سید کمال کاظمی تبار؛ غفار کیانی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 488-497

چکیده
  مامیران گیاهی دارویی با نام علمی Chelidonium Majus از خانواده Papaveraceae است که به دلیل داشتن ترکیبات موثره فراوان، دارای خواص دارویی زیادی می‌باشد‌. در بخش اول این پژوهش، تاثیر هورمون‌های 2و4 – دی کلروفنوکسی استیک اسید (2, 4-D) در پنج سطح (۰، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی‌گرم در لیتر) با هورمون بنزیل آدنین (BA) در چهار سطح (25/0، 5/0، 1 و 5/1) میلی‌گرم در لیتر روی میزان ...  بیشتر

کشت بافت
4. مقایسه میزان تاکسول تولید شده در شرایط درون شیشه ای با بافت های طبیعی گیاه Taxus baccata L و .Taxus berevifolia Nutt

زینب رحمتی؛ وحیده پیام نور؛ کمال قاسمی بزدی؛ پونه ابراهیمی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 99-109

چکیده
  تاکسول به عنوان یک ترکیب طبیعی بسیار کارآمد با سمیت پایین در کنترل و درمان طیف گسترده‌ای از سرطان-ها شامل سرطان پستان، رحم، تخمدان و سایر انواع آن معرفی شده است که منبع اولیه تولید آن، گیاه سرخدار (Taxus sp) می‌باشد. محدود بودن تعداد درختان سرخدار و عدم امکان تهیه مستقیم تاکسول از اندام‌های طبیعی به دلیل ممنوعیت قانونی قطع این درختان ...  بیشتر

کشت بافت
5. تاثیر شش نوع‌ هورمون بر رویان‌زایی بدنی در گونه Eucalyptus rubida

عباس قمری زارع؛ سعیده قدیری سردرود

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 415-425

چکیده
  ایران به لحاظ پوشش جنگلی، کشوری فقیر محسوب می‌گردد. بنابراین جنگلکاری با درختان سریع‌‌الرشد، همچون اکالیپتوس گزینه‌ای مناسب است. با توجه به مشکلاتی که در تکثیر غیرجنسی اکالیپتوس‌ها با روش‌های معمول وجود دارد، پژوهشگران بسیاری روش‌های ریزازدیادی درون‌شیشه‌ای را بکار گرفته‌اند. در این پژوهش نیز برای اولین بار، امکان تکثیر ...  بیشتر

فیزیولوژی
6. مطالعه تغییرات میزان هورمون‌های اکسین و سیتوکینین و تغییرات سوماکلونال در گیاهان باززایی شده و کالوس توتون (Nicotiana rustica L.)

محمد امین طغیانی؛ علی اکبر احسانپور؛ منصور شریعتی؛ رحمان امام زاده

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 385-394

چکیده
  فیتوهورمون‌های اکسین و سیتوکینین در کنترل فرایند‌های متعدد و حیاتی از جمله رشد گیاه، نمو و تنظیم پاسخ به محرک‌های محیطی نقش موثری دارند. مشخص شده است که هر یک از هورمون‌های اکسین و سیتوکینین می‌تواند با تنظیم سطح دیگر بر فرآیند‌هایی همچون اندام‌زایی موثر ‌باشد. جداکشت‌های برگ در محیط MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر هورمون BAP (بنزیل آمینو ...  بیشتر

کشت بافت
7. بهینه سازی تولید کالوس و تولید افدرین در گیاه افدرا (Ephedra major)

مرتضی مفید بجنوردی؛ مهناز اقدسی؛ منیژه میان آبادی؛ محبت نداف

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 199-209

چکیده
  افدرین مهمترین الکالویید گیاه افدرا (Ephedra major) است که در درمان بیماری آسم مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان کشت بافت این گیاه به منظور تولید کالوس و افدرین است. در این تحقیق اثر غلظت‌های مختلف 2,4-D وKin (0، 5/0، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر) بر روی تولید کالوس قطعات جداکشت ساقه مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش در قالب طرح تصادفی ...  بیشتر

کشت بافت
8. بررسی اثر غلظت‌های مختلف توفور دی و کینیتین بر کالزایی گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) واریته آگریا

ژیلا کرمزاد؛ محسن فرشادفر؛ علی رضا زبرجدی؛ حیدر ذوالنوریان

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 316-325

چکیده
  امروزه تکنیک‌های کشت بافت گیاهی به عنوان ابزار مفیدی برای ایجاد تنوع ژنتیکی به منظور به‌نژادی محصولات کشاورزی و همچنین تولید گیاهان عاری از بیماری به کار می‌روند. هدف از این پژوهش ارائه یک روش مؤثر بر کالزایی در گیاه سیب زمینی واریته آگریا می‌باشد. این تحقیق بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 4 تکرار اجراء شد. ...  بیشتر

9. اثر NAA و ریزنمونه اندام های مختلف بر جنین زائی ثانویه توت فرنگی(Fragaria ananassa Duch.)

محمد گردکانه؛ عیسی ارجی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 501-510

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور مطالعه اثرات غلظت های مختلف تنظیم کننده رشد نفتالین استیک اسید (NAA) بر القاء، توسعه و بلوغ جنین ارقام توت فرنگی کردستان، پاروس و کامارسا انجام شد. برای این منظور کالوس ریزنمونه اندام های رویشی پهنک برگ، دمبرگ و گره و اندام های زایشی جوانه گل و پرچم بر روی محیط کشت MS حاوی NAA در چهار غلظت مختلف 25/0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در ...  بیشتر