منابع طبیعی
1. بررسی تأثیر گال‌ روی ترکیبات بیوشیمیایی برگ درختان بلوط ایرانی (Quercus persica) (مطالعه موردی: منطقه بلوران استان لرستان)

شهرام مهدی کرمی؛ اکرم احمدی؛ فاطمه جعفری اصل

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 918-932

چکیده
  گال نوعی تغییر شکل بافت‌های گیاهی است که توسط برخی از حشرات القا شده است و اغلب برای تغذیه و یا به عنوان پناهگاه از آن استفاده می‌کنند. یکی از مهم‌ترین میزبان‌های عوامل گال‌زا درخت بلوط ایرانی است. در این پژوهش تأثیر گال‌ بر ترکیبات بیوشیمیایی با بررسی مقدار فعالیت آنتی‌اکسیدان، تانن متراکم، تانن کل، پروتئین کل، ترکیبات فلاونوئیدی، ...  بیشتر

2. مقایسه برخی از تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشمیایی سرشاخه های گال دار و سالم درختان بید مجنون (Salix babylonica)

بهروز صالحی اسکندری؛ محسن کاویانی

دوره 27، شماره 5 (ویژه نامه) ، زمستان 1393، ، صفحه 885-892

چکیده
  گال نوعی تغییر شکل بافت¬های گیاهی¬ است که توسط برخی از حشرات القا شده و اغلب جهت تغذیه و یا به عنوان پناهگاه از آن استفاده می کنند. گال درخت بید معلول یک سری تغییرات مرفوژنتیکی سلول‌های گیاهی در مقابل حمله کنه‌های اریوفیده می‌باشد. در این پژوهش در تابستان 1389، اوایل و اواخر بهار 1390 و بهار 1391 از سرشاخه های سالم و گال دار درختان بید ...  بیشتر

3. مروری بر زنبورهای گالزای بلوط در ایران، دامنه میزبانی و برنامه مدیریتی برای حفاظت آنها

سیدابراهیم صادقی؛ جورج ملیکا؛ گراهام نیکلاس استون؛ مجید توکلی؛ حسن بریمانی؛ ستار زینالی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 450-464

چکیده
  فون زنبورهای گالزای ایران که طی سال های 1380-1386 از روی 6 گونه بلوط در جنگل های بلوط کشور جمع آوری شده است در این مقاله مرور شده است. در این بررسی ها 78 گونه زنبور گالزا جمع آوری و شناسایی گردیده که 18 گونه از آنها برای دنیای علم توصیف گردیده و 20 گونه نیز برای اولین بار از کشور گزارش گردید. اهمیت این زنبورها و برنامه مدیریتی برای حفاظت از آنها ...  بیشتر