تکوین
1. بررسی ساختار اندام های رویشی و تکوین اندام های زایشی گیاه زیره ایرانی Boiss)B.fedtsch) Bunium persicum

احمد مجد؛ نسترن کاظمی وش؛ سایه جعفری؛ سید مهدی رضایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

چکیده
  زیره ایرانی Bunium persicum (Boiss.) B.Fedtsch از گیاهان خانواده Apiaceae است . میوه های آن از اقلام مهم صادراتی است و در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. نظر به جایگاه و اهمیت این گیاه بومی و لزوم آشنایی با ساختارهای تشریحی و تکوینی آن، در پژوهش حاضر، نمونه هایی از گیاه جمع آوری شد. بخشهای رویشی و زایشی آن درمراحلی از تکوین با استفاده از ...  بیشتر

ریخت زایی و اندامزایی
2. اثر نانوذرات اکسیدآلومینیوم بر اسپورزایی و تکوین گامتوفیت در لوبیا(Phaseolus vulgaris L.)

عبدالکریم چهرگانی راد؛ سمانه معتبر نیا؛ مهسا جعفری انواری

دوره 33، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 446-464

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت مراحل تکوین اندام‌های جنسی و بررسی اثر نانو ذره اکسید آلومینیوم بر مراحل تکوین تخمک، کیسه رویانی، پرچم و دانه‌های گرده در گیاه لوبیا به عنوان یکی از عمده‌ منابع غذایی جهان ، طراحی شد. بذرهای لوبیا در شرایط گلخانه‌ای کشت شده و با غلظت‌های مختلف نانو ذره اکسید آلومینیوم (.۰۰۱/۰، ۰۱/۰ و ۱/۰ گرم بر لیتر) تیمار شدند. ...  بیشتر

3. بررسـی ساختار تشریحی اندام‌های رویشـی و زایشـی در گیاه خارشتـر Alhagi persarum L.

سایه جعفری؛ سید محمد مهدی حمدی؛ محبوبه تقی مومنی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 726-736

چکیده
  گیاه خارشتر با نام علمی AlhagiازتیرهFabaceae با میوه‌های غیرخوراکی است که خواص دارویی بسیاری برای آن شمرده شده است. خارشتر بومی جنوب اروپا بوده ودر بسیاری از مناطق ایران نیز یافت می‌شود.. با توجه به کمبود اطلاعات علمی در زمینه وی‍ژگی‌های ریخت‌شناسی این گیاه، بررسی ساختار تشریحی اندام‌های رویشی و زایشی Alhagi persarum مورد توجه قرار گرفت. بررسی ...  بیشتر

4. بررسی تکوین گامتوفیت ماده و اثر تنش کلرور سدیم در تکوین اجزاء گل در گیاه پونه معطر (.Mentha pulegium L)

سایه جعفری؛ فائزه شرعی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 276-284

چکیده
  پونه معطرگیاهی علفی گیاهی پایا و علفی ، که استوانه ای شکل است.پونه معطر از تیره نعناعیان است که به عنوان گیاهی دارویی ،ادویه ای استفاده می شود.درایران این گیاه بومی شمال کشور است. در این تحقیق ،پس از تیماردهی نمونه ها با غلظت های 20،50،65،80،95 میلی مولار NaCl، غنچه ها وگل های جوان در مراحل مختلف نمو برداشت ،تثبیت نمونه ها در فیکساتورF.AA ،آماده ...  بیشتر

5. مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در Anthemis odontostephana Boiss. Cv. odontostephana

عبدالکریم چهرگانی؛ فریبا محسن زاده؛ سارا غفوری

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 544-556

چکیده
  مطالعه تکوین اندام¬های زایشی اهمیت ویژه¬ای در علم گیاه شناسی و زیست شناسی تکوینی دارد. در این پژوهش مراحل و چگونگی تکوین تخمک و دانه گرده در گیاه Anthemis odontostephana بررسی شد. نتایج نشان داد که بساکها دارای ۴ کیسه گرده بوده و نمو دیواره بساک از نوع دولپه ای است و دیواره بساک جوان شامل اپیدرم، لایه مکانیکی، لایه میانی و لایه تاپی است. لایه ...  بیشتر

6. مطالعه‌ی اثر غلظت‌های مختلف استات سرب بر مراحل تکوین تخمک در گیاه بادمجان (Solanum melongena L.)

مجید توکلی؛ عبدالکریم چهرگانی؛ حسین لاری یزدی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 386-394

چکیده
  آلودگی محیطی با فلزات سنگین در حال افزایش است و سرب یکی از مهم ترین آلوده کنندگان محیط است. برای این تحقیق گیاه بادمجان Solanum melongena انتخاب شد و مراحل تکوین تخمک در این گیاه که یکی از محصولات مهم کشاورزی در آسیا و آفریقا محسوب می‌شود مطالعه شد. برای این منظور، در یک طرح کاملاً تصادفی 4 گروه تیماری شامل غلظت‌های 0، 3، 6 و 9 میکرومولار استات ...  بیشتر