فیزیولوژی
1. بررسی پاسخ‌های دفاع آنتی‌اکسیدانی در کشت ساقه (Artemisia annua L.) تحت تنش نیترات نقره

بهنوش صغیرزاده؛ لیلا شبانی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 119-131

چکیده
  در گیاهان، سیستم‌های دفاعی متعددی برای مقابله با شرایط تنش‌زا، همچون آلودگی محیط رویش آن‌ها به فلزات سنگین، با یکدیگر همکاری می‌نمایند. در این پژوهش به بررسی اثر غلظت‌های مختلف نیترات نقره بر شاخص رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی، میزان H2O2، پراکسیداسیون لیپید، میزان پرولین و فعالیت سیستم‌های دفاعی آنزیمی در کشت ساقه گیاه آرتمیزیا ...  بیشتر

بیوسیستماتیک
2. بررسی تنوع الگوهای فلاونوئیدی در 5 گونه از جنس Stachys در ایران

نواز خرازیان؛ مژگان محمدی؛ لیلا شبانی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 352-368

چکیده
  جنس Stachys L. (Lamiaceae، Lamioideae) با داشتن ویژگیهای دارویی متعدد یکی از بزرگترین جنسهای این تیره محسوب می گردد. به واسطه وجود گونه های بسیار مشابه، تنوع ریخت شناسی بالا و دورگه گیریهای متعدد در این جنس، تاکسونومی این جنس بسیار پیچیده است. لذا هدف از این تحقیق بررسی تنوع الگوهای فلاونوئیدی، تعیین کلاس فلاونوئیدی و آشکار سازی موقعیت تاکسونومیکی ...  بیشتر