منابع طبیعی
1. ساختار و پراکنش مکانی جوامع درختی آردوج (Juniperus foetidissima Willd.) در منطقه ارسباران

سجاد قنبری؛ کیومرث سفیدی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 933-945

چکیده
  با توجه به حساسیت حضور گونه‌ی آردوج (.Juniperus foetidissima Willd) در رویشگاه جنگلی ارسباران و خاص بودن حضور این گونه در منطقه، بررسی ساختار توده‌های آردوج با استفاده از شاخص‌های مرتبط با ساختار می‌تواند به مدیریت بهتر این گونه کمک نماید. هدف اصلی این تحقیق بررسی ساختار مکانی این گونه به منظور بررسی وضعیت کمی ساختاری گونه-ی آردوج در منطقه ارسباران ...  بیشتر

منابع طبیعی
2. تنوع ساختار مؤلفه تنوع زیستی در اکوسیستم های جنگلی، مطالعه موردی از جوامع درختی انجیلی (Parrotia persica C.A. Meyer)

کیومرث سفیدی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 805-818

چکیده
  داشتن اطلاعات کمی مناسب از ساختار توده‌های جنگلی در شرایط طبیعی اولین گام در حفاظت و احیاء رویشگاه‌های گونه‌های در معرض انقراض می‌باشد. به منظور کمی‌سازی ویژگی‌های ساختاری توده‌های انجیلی، این پژوهش در جنگل‌های بخش پاتم خیرود نوشهر انجام شد. سه توده یک هکتاری انتخاب و در هر توده، شبکه آماربرداری 30×30 پیاده و در محل تقاطع اضلاع ...  بیشتر